ved
Gard Strøm

| INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Oppdatert 24.05.2024

VASDALEN

Gnr 67 i Holla kommune.Håndtegnet porteføljekart 1845-1849. Original oppbevares på Statens kartverk, Hønefoss.


| Innhold | Gamle Vasdalen | Vasdalen | Vasdalskåsa |


Gamle Vasdalen

OBS! Det er et bruk under Dal østre i Solum (Melum), som heter Vasdalen lille. Disse må ikke forveksles.

Gammel landskyld 6 Skind (kalveskinn) = 1/2 hud (oksehud).

Landskyld er betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Da Valebø ble innlemmet i Skien kommune 1/1-1963, fikk alle gårdsnummer et 3-tall foran. Gnr 67 Vasdalen ble dermed gnr 367 Vasdalen.
Vasdalen tilhørte fra gammelt av den del av Helgen sogn som lå på østsiden av Norsjø, i Holla prestegjeld.

Beboerne her måtte tidligere ned til Norsjø og ro over til Helgen kirke for sine kirkehandlinger som dåp, konfirmasjoner, vielser og begravelser.

Beliggenhet:
Østre Helgen. Gården har helt fram til 1/1-1963 tilhørt Helgen sogn i Holla prestegjeld. Folka her måtte derfor ro over Norsjø, eller gå over isen for sine
kirkehandlinger.
Matrikkelgården (navnegården) Vasdalen grenser i syd til Melum-gården Dal. I nord grenser den til Geitebua. I vest til Norsjø og i øst til
skogene i Melum. Gården ligger lunt til, under Vassdalsfjellet og Stallsåsen. Jordet går helt ned til Norsjø, hvor det går ei lang bukt inn til
Vasdalen.

Navnet (Oluf Rygh).
"Vadzdalæn. "Ligger ved Norsjø; men Navnet sigter vel til et lidet Vand ovenfor Gaarden. Ligger paa Østsiden af Norsjø."

Skrivemåter.
Eldste skiftelige kilde er den såkalte "Røde bog" av 1398. Da skrev man på gammelnorsk Vadzdalæn. Siden ble navnet stavet på en rekke
forskjellige måter som; Wasdal (1612), Vassdalen (1664), Wassdallen (1665) og Wasdahlen (1723).

Tidligst kjente eiere:
Før og i 1398: Den katolske kirke ved Melum kirke fram til salget i 1737. Melum kirkes eiendommer ble forvaltet av prosten i Solum prestegjeld.

Tidligst kjente brukere:
Simen Wasdalen betalte skatt i tiden 1624 - 1634. Nå og da nevnt som "forarmet".
Hans enke betalte fra 1635 - 1639.
Gunder Wasdal betalte skatt i tiden 1639 - 1649.
"Berent Lille Wasdall" var med og utredet en soldat i 1642.

Kilde: Skattematrikkelen 1647. Trykket. Utgitt av Lokalhistorisk institutt, 1992. Red. Rolf Fladeby og Knut Johannessen.
Waszdallen som Gunner bruger, schyller aarlig 1/2 hud, som Mellum kierche eyer med bøxell.
Ehr en gandsche ringe pladtz derfor taxerit att skatte en halff ødegaards skatt.
Ehr i denne sex dallers skatt, penge 3 mark.


| Innhold | Gamle Vasdalen | Vasdalen | Vasdalskåsene |Vasdalen
Gnr 67 - bnr 1. Gammelt løpenr. 140.

Landskyld 1/2 hud (med Vasdalskåsa). Se også gamle Vasdalen.
Nyere landskyld (1886) 4 mark 73 øre.

Landskyld er betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.


Vasdalen. Skannet fra Norske Gardsbruk Telemark IV (Foyn forlag 2004). Etter tillatelse.


Adresse i dag: Dalsbygdv. 656/ 660, Skien.


Vasdalen tilhørte fra gammelt av den del av Helgen sogn som lå på østsiden av Norsjø, i Holla prestegjeld. Beboerne her måtte tidligere ro over
Norsjø til Helgen kirke for sine kirkehandlinger som dåp, konfirmasjoner, vielser og begravelser.

Vasdalen ble på 1600-tallet skattlagt som 1 ødegård. Senere som 1/2 ødegård.

Ødegårder var vanligvis gårder som ble lagt øde under svartedauen. Disse gårdene ble liggende øde til folketallet økte igjen og det ble behov for
flere boplasser på 1600-tallet. Da ble ødegårdene ofte gjenryddet.

Vasdalen kunne i 1665 fø 3 kuer og 8 sauer.

Eier fram til 1737: Melum kirke i Solum prestegjeld.

Småbruker, skogsarbeider, leilending
Eskild Nilsen f. ca. 1614.
1. Marte Eskildsdatter f. ca. 1660 g.m. Rasmus Hansen. Se nedenfor.
Bruker 1659.

Kilde: Prestens Manntall 1664 og skattelister.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 2, Nedere Telemark sorenskiveri, Holla tinglag folie 53. Digitalarkivet.
"Bøxlet 6 Skind fra Stiftskriver Mogensen til Rasmus Hansen dato 3. Mars 1691."
"6 Skind med Bøxel fæstet fra Stiftsskriver Steuch til Rasmus Hanssen, Dato 27. Oct. 1719, 34 Skilling (pr. år)."

Småbruker, skogsarbeider, leilending
Rasmus Hansen Vasdalen f. ca. 1663 bg. 17/3-1726. "Rasmus Wasdalen, 63 Aar."
g.m. Marte Eskildsdatter herfra f. ca. 1660 bg. 8/12-1734. "Marte Vasdalen, 74 Aar."
1. Karen Rasmusdatter f. ca. 1701 g.m. sagarbeider Ole Torjussen. Se Familie 5 - Saga 1740.
2. Eskild Rasmussen f. ca. 1706. Se nedenfor.
3. Anders Rasmussen f. ca. 1708. Se Vasdalskåsa.
Bruker 1691.

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1720 - 1727, folio 418b - 419a.
Sted: Wasdahlen i Helgen Sogn 15. Juli 1726.
Rasmus Hansen, død.
Arvinger: Enchen Marte Eschelsdtr. og Børn.
1. Anders Rasmussen 22 Aar. Kurator: Faderbroder Morten Hansen Eeg.
2. Eskel Rasmussen 20 Aar. Kurator: Faderbroder Morten Hansen Eeg.
3. Kari Rasmusdtr. 25 Aar. Formynder: Dannemand Anders Jensen Jedeboen.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 2, Nedere Telemark sorenskiveri, Holla tinglag folie 53. Digitalarkivet.
"1/2 Hud med bøxel sælges fra Provst P. Alstrup til Captaine Barnholt, Dato 8. Octbr. 1737."

"1/2 hud med bøxel" betyr at eieren ha rett til å bygsle bort (leie bort) 1/2 hud av gården. I dette tillfelle, hele gården. G.S.

I 1723 var buskapen oppgitt til 1/2 hest (trolig sammen med en nabo), 2 kuer og 3 sauer.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 2, Nedere Telemark sorenskiveri, Holla tinglag folie 53. Digitalarkivet.
"6 Skind med Bøxel Fæstet fra P. Alstrup til Eskild Rasmussen, Dato 7. Dcembr. 1727."

Småbruker, skogsarbeider, leilending
Eskild Rasmussen Wasdal
herfra f. ca. 1706 bg. 23/9-1778. "Eschild Rasmusen Wasdahlen, 72 Aar 4 Mnd."
g. i Melum kirke 9/7-1730 m. Aavet Hansdatter fra Ø. Tveitan i Melum dpt. 5/2-1708 bg. 6/9-1778. "Oved Hansdatter Wasdahlen, 70 Aar 6 Mnd 2 Uger.", d.a. Hans Jonsen. Se Solumslekt.org.
1. Kirsten Eskildsdatter dpt. 17/9-1730 g. i Gjerpen 21/7-1753 m. Ole Andersen. Se Strømdal lille i Gjerpen.
2. Anne Eskildsdatter dpt. 7/9-1732 g.m. Ole Jensen fra Mastdalen under Geitebua. Bodde på Prestgrav i Helgen.
3. Rasmus Eskildsen dpt. 31/12-1734 d. 11/6-1764.
4. Hans Eskildsen dpt. 26/12-1736. Se nedenfor.
5. Nils Eskildsen dpt. 12/4-1739 bg. 9/7-1758. " Niels Eschilsen Vasdalen, 19 Aar 2 Mnd 20 Dage."
Bruker 1727.

F.f. Eskil Wasdalen og Avet Hansdatters Kirsten: Peder Jensen, Ole Torgusen, Anders Rasmusen, Ingebor Rolfsd., Kirsten Mortensd.
F.f. Eskil Vasdalen og Oued Hansdatters Anne: Anders Gieddeboen, Anders Vasdal, Ole Eeg, Inger Gieddeboen, Maren Andersd. Gieddeboen.
F.f. Eschild Rasmusen og Oved Hansdatters Rasmus: Anders Gieddeboe, Peder Gieddeboe, Lars Joensen, Guro Munchen, Inger Giesholt.
F.f. Eschil Vasdalen og Ovet Hansdatters Hans: Ole Torgusen, Anders Vasdalen, Ole Mortensen, Karen Eg, Maren Munchen.
F.f. Eschil Vasdalen og Oved Hansdatters Niels: Anders Gieddeboen, Peder Mortensen, Jens Pedersen, Guri Munchen, Karen Kaasen.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Eier fra 1737: Captein Barnholt.

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1775 - 1784, folio 347a - 347b.
Sted: Wasdahlen i Helgen Sogn - 1778.
Ægtefolchene Eschild Rasmussen og Aaved Hansdatter, begge døde i Sept. d.a. (dette anno = dette år).
Børn:
1. Hans Eschildsen myndig gift.
2. Anne Eschildsdtr. g.m. Ole Jensen Prestgrav.
3. Kirsten Eschildsdtr. død i Ægteschab med Ole Andersen under Strømdal i Gierpen Sogn.
    Hendes Børn
    A. Hans Olsen 23 Aar. Formynder: Faderen.
    B. Marthe Olsdtr. 21 Aar. Formynder: Moderbroderen Hans Eskildsen Vasdalen.
    C. Gunnil Olsdtr. 17 Aar. Formynder: Faderen.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 2, Nedere Telemark sorenskiveri, Holla tinglag folie 53. Digitalarkivet.
"6 Skind Fæstet fra Cancelliraad Løvenskiold til Hans Eskildsen, Dato 28. Nov. 1764."

Småbruker, skogsarbeider, leilending
Hans Eskildsen Vasdalen herfra dpt. 26/12-1736 d. 28/12-1780 i Vasdalen. "Hans Eschildsen Wasdalen, 44 Aar."
g. i Solum (Melum kirke?) 22/9-1765 m. Ingeborg Østensdatter fra "Omdalseie i Solum" dpt. 5/11-1741 i Holla d. 7/3-1820 i Vasdalen, d.a. Østen Jensen. Se Solumslekt.org.
1. Rasmus Hansen dpt. 18/1-1767. Se Vasdalen lille.
2. Nils Hansen dpt. 9/3-1769. Se Ø. Usterud under Vale.
3. Østen Hansen dpt. 9/2-1772 d. 8/3-1796. "Østen Hansen Vasdalen, som blev borte paa Isen den 8 Martz, 26 Aar." Ugift.
4. Aavet Hansdatter dpt. 29/10-1775 g.m. Jens Svenkesen. Se Eik under Geitebua.
5. Eskild dpt. 1/1-1779 d. 29/11-1790. "Eschild Hansen Wasdal, 2 Aar."
Bruker 1764.

Ingeborg Østensdatter var født og oppvokst ved Holla Sagbruk. Da hun ble gammel nok dro hun til en av
Omdal-gårdene i Solum (Melum sogn) for å tjene. Det var derfor de trolig giftet seg i Melum kirke. Skikken
var at man skulle gifte seg i den kirken som bruden hørte til.

F.f. Hans Eschilsen Vasdalens og Ingebor Østensdatters Rasmus: Ole Marsdalen, Tollef Lille Vasdalen, Anders Gieddeboen, Guro Olsd. Huuset und. Tveten, Lisbet Østensd.
F.f. Hans Wasdalen og Ingebor Østensdatters Niels: Tollef Lille Wasdalen, Morten Gieddeboen, Ole Præstegaarden, Anna Gieddeboen, Lisbet Wasdalen.
F.f. Hans Wasdalen og Ingebor Østensdatters Østen: Ole Marsdal, Morten Gieddeboen, Anders Eg, Gunnil Lille Wasdal, Marthe Østensd. Wasdal.
F.f. Hans Wasdalen og Ingebor Østensdatters Oved: Eschild Vasdalen, Ole Marsdalen, Hans Gieddeboen, Anna Marsdalen, Ingebor Østensd. Vasdal.
F.f. Hans Eschilsen Wasdalen og Ingebor Østensdatters Eschild: Peder lille Vasdahl, Ole Norstaae, Hans Olsen fra Gierpen sogn, Marthe Gieddeboen, Marte Olsd.

Nedre Telemark Skiftprotokoll 1775 - 1784, folie 424a - 424b.
Sted: Vasdalen, Helgen Anneks.
Hans Eschildsen død;
Arvinger: Enchen Ingebor Østensdatter og 5 Børn,
1. Rasmus Hansen 13 Aar. Formynder: Hans Andersen Tvetten af Solum.
2. Niels Hansen 11 Aar. Formynder: Ole Jensen Præstgrav.
3. Østen Hansen 8 Aar. Formynder: Peder Christensen Lille Vasdalen.
4. Eschild Hansen 1 Aar. Formynder: Niels Andersen Solberg.
5. Aaved Hansdtr. 4 Aar. Formynder: Moderen med Lagverge Ole Tofsen Dahl.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Enka Ingeborg Østensdatter ble g2g med Anders Christensen. Se nedenfor.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 2, Nedere Telemark sorenskiveri, Holla tinglag folie 53. Digitalarkivet.
"1/2 Hud fæstet fra S. og A. Løvenskiold til Anders Christensen, Dato 28. Aug. 1780."


Småbruker, garver, leilending
Anders Christensen Vasdalen fra Nyhus under Romnes dpt. 22/9-1748 d. 1/11-1821 i Vasdalen, s.a. Christen Pedersen. Se Killingkoven under Solberg.
g. i Holla 28/9-1780 m. enke Ingeborg Østensdatter herfra dpt. 5/11-1741 i Holla d. 7/3-1820 i Vasdalen, d.a. Østen Jensen.
1. Karen f. 12/2-1781 d. 30/8-1781. "Karen Andersdatter Wassdal, 28 Uger 4 Dage."
Bruker 1780.

F.f. Anders Wasdalen og Ingeborg Østensdatters Pigebarn Karen: Peder Christensen Nyhuus, Ole Christensen Nyhuus, Hans Olsen fra Gierpen Sogn, Anna Præstgrav, Gunnild Olsd. Dahl i Mælum Sogn.

Ingeborg Østensdatters gamle far, enkemannen Østen Jensen fra Lia under Bjerva døde her i 1796. Han ble gravlagt ved Helgen 15/2-1796.

Kilde: Nedre Telemark Skiftprotokoll 1820 - 1822, folie 346b - 348b.
Sted: Vasdalen i Holla Sogn - 1821.
Anders Christensen, død. Arvinger: Hans søsken.
A. Broderen Peder Christensen lille Vasdalen i Melum. Død. Børn:
     1. Christen Pedersen, myndig.
     2. Hans Pedersen, myndig.
     3. Anders Pedersen, død. En datter:
         a. Cathrine Andersdtr 8 Aar hos moderen Ingebor Berthelsdtr. paa Blegebakken ved Skien.
     4. Karen Pedersdtr. død. Vært g.m. Gunder Økteren paa Blegebakken ved Skien. Børn:
         a. Anders Gundersen, myndig.
         b. Elen Gundersdtr. 20 Aar. Tjener hos Frants Cudrio i Skien.
         c. Karen Gundersdtr. 9 Aar.
     5. Lisbeth Pedersdtr. g.m. Snedker Tobias Jørgensen Galten. Bor i Laurvig.
     6. Mari Pedersdtr. g.m. Lars Larsen Svalebrua under Helgen lille.
B. Boderen Ole Christensen. Boer paa pladsen Nyhus under Romnæs.
C. Halvsøsteren Kari Christensdtr. g.m. Harald Svennungsen paa garden Brekke i Borre i Jarlsberg grevskab.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 2, Nedre Telemark sorenskiveri, Holla tinglag folie 53. Digitalarkivet.
"Deelet for Skoven bestemte Peder Nielsen og Jon Tofsen Gisholt af Solum og med Forening mellem Anders Christensen Wasdahl, Dato
Juni 1784."
"1/2 Huud Solgt ved Kongelig Skjøde i Solum fra Foged Løvenskiold til Herman Løvenskiold, Dato 27. Decembr. 1792, Summa 200 Spd."


Eier av Vasdalen ble altså i 1792 Herman Løvenskiold.

Småbruker, tømmermerker, selveier
Christen Pedersen Vasdalen fra Vasdalen lille i Melum, Solum dpt. 26/12-1777 d. 10/4-1840 i Vasdalen, 62 år gml., s.a. Peder Christensen Vasdalen.
g1g i Melum kirke 3/12-1802 m. Anne Arnesdatter fra Rugla under Omdal i Melum (ved Løveid) dpt. 17/12-1780 d. 3/7-1821 i barselseng i Vasdalen i Helgen (her), d.a. Arne Nilsen og Anne Torstensd.
Forlovere: "Niels Arnesen og Anders Christensen."
g2g i Holla kirke 31/10-1822 m. Anne Karine Arnesdatter fra Hentia under Åfoss i Solum dpt. 6/5-1798 d. 24/1-1858 på Stenstad, 60 år gml., d.a. Arne Nilsen og Maren Arnesdatter.
Forlovere: "Niels Langeland og Ole Arnesen Gisholt."
1. Arne Christensen d.e. dpt. 20/3-1803. Se nedenfor.
2. Kari Christensdatter dpt. 11/11-1804 i Melum g. i Helgen kirke 29/12-1825 m. Nils Nilsen Ytterbøe. Se M. Ytterbø i Helgen
3. Peder Christensen dpt. 18/1-1807 i Melum. Se S. Jøntvedt(1).
4. Anne Christensdatter dpt. 18/9-1808 i Melum g1g i Holla kirke 16/2-1827 m. Nils Jacob Jensen fra Stenstavalen i Helgen f. 5/6-1794, s.a. Jens Andersen. 
    Anne Christensdatter ble g2g i Holla kirke 4/10-1838 m. ungkar Anders Gundersen Bjærva.
5. Karen Susanne Christensdatter f. 27/4-1811, døpt i Melum g. i Holla 31/3-1830 m. Torsten Nilsen Bergan, s.a. Nils Arnesen Bergan. Bodde på Bergan i Melum.
6. Christen Christensen f. 27/4-1813 i Vasdalen, døpt i Helgen g.m. Anne Marie Jensdatter fra Graver(1) f. 12/5-1816. Bodde på Stenstad(9) i Helgen. Dobbeltbryllup med hans bror Nils.
7. Nils Christensen f. 13/5-1815 i Vasdalen, døpt i Helgen. Se Neset under Ytterbø i Helgen.
8. Anders Christensen f. 29/5-1817 i Vasdalen, døpt i Helgen. Se Nordstå under Helgen store.
9. Carl Christensen f. 2/10-1819 i Vasdalen, døpt i Helgen g.m. Anne Eriksdatter Bøle fra Gjerpen. Han ble farver. Bodde i sin egen bygård i Postbakken i Skien.
10. Anne Maria Christensdatter f. 1/7-1821 i Vasdalen, døpt i Helgen g. i Helgen 4/1-1842 m. hjulmaker Jørgen Andersen Bøe, s.a. Anders Jacobsen Bøe.
Barn født i 2. ekteskap:
11. Maren Birgithe Christensdatter f. 9/2-1823 i Vasdalen, døpt i Helgen kirke g. 3/12-1843 m. Carl Nilsen. Bodde på Berganhaugen i Melum.
12. Arne f. 3/1-1825 i Vasdalen d.
13. Arne Christensen d.y. f. 1/5-1827 i Vasdalen. Se Stenstad(1) i Helgen.
13. Anne Karine Christensdatter f. 29/11-1830 i Vasdalen g. 16 år gml. 5/10-1847 m. Ole Halvorsen Jøntvedt, s.a. Halvor Evensen Jøntvedt.
14. Ole Christensen f. 4/9-1833 i Vasdalen. Vokste opp hos sin Halvbror Nils Christensen Neset. Emigrerte til N. Amerika.
Eier 1814.

De fem første barna ble født i Vasdalen lille under Ø. Omdal i Melum sogn, Solum prestegjeld. I 1812 flytta familien hit, til Vasdalen i Helgen sogn,
Holla prestegjeld, som ikke ligger mer enn en liten spasertur unna.

F.f.
Christen Pedersen Vassdahlen og Anna Arnesdatters Arne: Grethe Nielsd., Ragnild Tovsd., Anders Christensen, Niels Pedersen, Hans Pedersen, Gunder Birkøen.
F.f. Christen Pedersen Vassdahlen og Anna Arnesdatters Kari: Kari Thygesd., Karen Arnesd., Niels Arnesen, Isach Tvetene, Ole Thovsen, Arve Gundersen.
F.f. Christen Pedersen og Anne Arnesdatter Wassdalen under Ø. Dahls Peder: Anne Margrethe Carlsd. Munken i Helgen, Anne Jørgensd. ibd, Nils Arnesen ibd, Halvor Olsen ibd, Ole Arnesen Ø. Gisholtejet, Anders Christensen Vassdalen.
F.f. Christen Pedersen og Anne Arnesdatter under Ø. Dahls Anne: Anne Maria Carlsd. Langeland fra Helgen Sogn, Mari Pedersd. Wassdalen, Anders Christensen, Hans Pedersen, Ole Arnesen Ø. Gisholt.
F.f. Christen Pedersen og Anne Arnesdatter Ø. Dahlsejets Karen Susanne: Anne Maria Carlsd. Langeland, Kari Gunnersd. Gieteboe, Anders Christensen Vassdalen, Nils Arnesen Langeland, Jørgen Gunnersen Gieteboe alle af Helgen, Tyge Tygesen Omdal.
F.f. Christen Pedersen Helgen og Anne Arnesdatters Christen: Inger Halvorsd. Helgen, Kirsten Tollefsd. Helgen, Jon Olsen Helgen, Jon Mortensen Helgen, Kittil Pedersen.
F.f. Gaardmand Christen Pedersen Wassdalen og Anne Arnesdatters Niels: Anne Karine Gisholt, Mari Helgen, Anders Wassdalen, Ole Gisholt, Peder Helgen.
F.f. Gaardmand Christen Pedersen Wassdalen og Anne Arnesdatters Anders: Ouvet Eeg, Anne Karine Gisholt, Anders Wassdalen, Jens Eeg, Ole Gisholt, Svenke Eeg.
F.f. Gaardmand Christen Pedersen Wassdalen og Anne Arnesdatters Carl: Anne Karine Gisholt, Ingebor Nyhuus, Niels Langeland, Lars Pladsen, Niels N. Langeland.
F.f. Gaardmand Christen Pedersen Wassdalen og afdøde Anne Arnesdatters Anne Maria: Madame Lassen, Frøken Hoell, Niels Hoell, Arne Hansen Hentia, Ole Gundersen Giedeboen, Svenke Jensen Eeg, Niels Nielsen Langeland.
F.f. Gaardmand Christen Pedersen Vassdalen og Anne Karine Arnesdatters Maren Birgithe: Anne Gjedeboen, Mari Pladsen, Gunder Gjedeboen, Abraham Hentia, Niels Nielsen Bergene og Ole Olsen Gisholt.
F.f. Gaardmand Christen Pedersen Wassdalen og Anne Karine Arnesdatters Arne: Madame A. Hoell, Ingebor Kirstine Schibenæs, Ole Gisholt, Lars Pladsen, Niels Jacob Steenstadvolden og Niels Nielsen Bergene (Bergan).
F.f. Gaardmand Christen Pedersen Wassdalen og Anne Karine Arnesdatters Arne: Anne Karine Gisholtdalen, Inger Johanne Gundersd. Olsbrygge, Niels Jacob Steenstadvolden, Lars Pladsen, Jørgen Tobiasen og Jens Christensen Steenstavolden.
F.f. Gaardmand Christen Pedersen Wassdalen og Anne Karine Arnesdatters Anne Karine: Ingeborg Nielsd. Nordstaae, Karen Gundersd. Gjedeboen, Lars Larsen Pladsen, Niels Bjærven, Jens Steenstadvolden, Anders Jensen Eeg.
F.f. Gaardmand Christen Pedersen Vassdalen og Anne Karine Arnesdatters Ole: Berthe Nielsd. Jøntvedt, Anne Gundersd. Olsbrygge, Nils Torgrimsen Jøntvedt, Jens Christensen Steenstadvolden, Kjøstel og Jon Gunderssønner Olsbrygge.

Enka Anne Karine Arnesdatter ble g2g med Jens Augustinusen Graver i Valebø. Se Graver(1).
Hun døde på Stenstad  i Helgen i 1858.

Nedre Telemark Skiftprotokoll 1832 -1841, folie 696b - 701a.
Sted: Vasdalen i Helgen sogn 7. Mai 1840.
Christen Pedersen, død 10 April 1840.
Arvinger: Enken Anne Karine Arnesdtr. og Børn fra tvende Ægteskab:
A. Med afdøde Anne Arnesdtr.
    1. Arne Christensen, myndig.
    2. Peder Christensen, myndig.
    3. Christen Christensen, myndig.
    4. Niels Christensen, myndig.
    5. Anders Christensen 23 Aar. Verge: Abraham Nielsen Bergan.
    6. Carl Christensen 21 Aar, i Skien. Verge: Abraham Nielsen Bergan.
    7. Karen Christensdtr. g.m. Niels Nielsen Bergan i Solum (Melum).
    8. Anne Christensdtr. g.m. Anders Gundersen Bjerven i Helgen.
    9. Susanne Christensdtr. g.m. Torsten Nielsen Bergan i Solum (Melum).
    10. Anne Marie Christensdtr. Ugift. Verge: Abraham Nielsen Bergan.
B. Med Enken Anne Karine Arnesdtr.
    1. Arne Christensen 13 Aar.
    2. Ole Christensen 7 Aar.
    3. Maren Birgithe Christensdtr. 17 Aar.
    4. Anne Carine Christensdtr. 10 Aar.
Verge for børn i andre ægteskab: Carl Nielsen Langeland.
Verge for Enken: Ole Arnesen Gisholt.
Boet eide Store Vasdalen i Helgen, Nordstå i Helgen og Vasdalen lille i Melum.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
  

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe).
"Det var stor velstand på Vassdalen i Anne og Christens tid. Den vakre hovedbygningen i dansk sorenskriverstil ble oppført og den prektige hagen ble anlagt. Gravensteiner fra Vassdalen ble kjent viden om og podekvister fra disse epletrea ble spredt bygdene rundt. Blant andre steder er der såleis ennå på Stenstad (Stranna) tre av denne utmerka eplesorten. Fra Stranna er de så innpoda på flere gårder i Helgia.
Selskapeligheten stod høgt i famillen og VassdaIsfolket besøkte jevnlig slekta si over på Berjan og Langland. Særllg ble det muntert når de store flokker av ungdom kom sammen - livsfriske og evnerike som de var og med utprega musikalske anlegg."


Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. II 4, side 762. Digitalarkivet.
"Skifte efter Christen Pedersen, sluttet 30. September 1841, hvorved dette brug for 850 Rdl. er udlagt Sønnen Arne Christensen, thinglæst 4. Februar 1842."

Bonde, skolelærer, lokalpolitiker, selveier 
Arne Christensen Wasdalen d.e. herfra dpt. 20/3-1803 i Melum d. 16/4-1868 av slag på Langeland i Helgen.
g. i Melum kirke 27/3-1826 m. Ingeborg Nilsdatter fra Bergan i Melum dpt. 17/10-1802 i Helgen - født på Munken d. 2/5-1882 på Stenstadvalen i Helgen. Se hennes opphav i Solumslekt.org.
Forlovere: "Nils Arnesen Bergen og Christen Vasdalen."
1. Anne Arnesdatter f. 26/6-1826 på Bergan i Melum. Konfirmert fra Vasdalen 17/10-1841.
2. Nils Arnesen f. 30/5-1829 på Nordstå under Helgen store. Konf. 20/10-1844 fra Vasdalen, g.m. Thea Aadna, d.a. Christen Aadna.
3. Anne Maria Arnesdatter f. 28/2-1832 på Nordstå d. 1880 g.m. hotellvert Christen Nilsen Ytterbøe (Sjøbua).
4. Christen Arnesen Christensen (Christen A. Christensen) f. 3/12-1834 på Stenstad i Helgen. Overtok Vasdalen.
5. Karen Arnesdatter f. 7/7-1837 d. 1/7-1850 i Vasdalen, 13 år gml.
6. Karen Susanna Arnesdatter f. 25/9-1839 d. 1/12-1849 i Vasdalen, 10 år gml.
7. Anne Karine Arnesdatter f. 31/8-1843 i Holla. Konf. 16/10-1859 fra Stenstad, d. 1901 g.m. skogbetjent Nils Carlsen Langeland. Se Langeland(1) i Helgen.
Bruker 1841.

F.f. Arne Christensen Nordstaa og Ingeborg Nielsdatters Niels: Anne Wasdahlen, Karen Wasdahlen, Niels Bjærven, Niels Nielsen Bergen, Thorsten N. Bergen, Christen Christensen Wasdahlen.
F.f. Skoleholder Arne Christensen Nordstaae og Ingeborg Nielsdatters Anne Maria: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Madame Hoell, men død uden at komme i Kirke."
F.f. Skoleholder Arne Christensen Steenstad og Ingeborg Nielsdatters Christen: Anne Arnesd. Wasdalen, Anne Gundersd. Olsbrygge, Christen Pedersen Vasdalen, Jørgen Thorsen Ytterbøe, Niels Christensen Wasdalen, Christen Christensen ditto.
F.f. Gaardmand Arne Christensen Wasdalen og Ingeborg Nielsdatters Anne Karine: Anne Karine Arnesd. Steenstad, Anne Nielsd. Bergen (Bergan), Christen Christensen Steenstad, Niels Christensen Næsset, Gunder Nielsen Bergen, Carl Christensen Wasdalen.
F.f.
Gaardmand Arne Christensen Nordstaae og Ingeborg Nielsdatters Karen: Anne Halvorsd. Steenstadvolden, Anne Maria Jensd. Graver, Jørgen Thorsen Ytterbøe, Christen Christensen Wasdalen, Niels Christensen ditto.
F.f. Arne Christensen Nordstaae og Ingeborg Nilsdatters
Karen Susanna: Anne Maria Jensd. Steenstad, Maren Bergitte Christensd. Wasdalen, Jørgen Thorsen Ytterbøe, Nils Christensen Helgen, Anders Christensen Wasdalen.
F.f. Gaardmand Arne Christensen Wasdalen og Ingeborg Nielsdatters
Anne Karine: Anne Karine Arnesd. Steenstad, Anne Nielsd. Bergen (Bergan), Christen Christensen Steenstad, Niels Christensen Næsset, Gunder Nielsen Bergen, Carl Christensen Wasdalen.

Arne Christensen ble valgt inn i Hollas første Herredsstyre i 1837. Han var kasserer for både skoleetaten og for fattigkassa.

Kilde: Folketellinga 1865.
Kreaturhold: Heste 1, Stort Kveg 4, Faar 4, Svin 1.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Byg 1/4 tnd., Havre 2 tnd., Poteter 4 1/2 tnd.


Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. II 4, side 762. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Arne Christensen til sønnen Christen A. Christensen for 1830 Rdl., dateret 1., thinglæst 9. Juni 1863."


Kjøpmann, selveier
Christen A. Christensen herfra f. 3/12-1834 på Stenstad i Helgen.
g1g m. Mia Smith fra Brevik.
g2g m. Cecilie Aanesen Gravklev fra Solum.
Eier 1863.

Han brukte trolig gården som sommerbolig. Han var kjøpmann i Brevik. Gikk han konkurs? Gården ble solgt ved auksjonsskjøte i 1874.
Det tyder ofte på tvangsauksjon.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. II 4, side 762. Digitalarkivet.
"Auktionsskjøde til Gunne Anundsen Flatgrav for 730 Rdl., dateret 14., thinglæst 16. November 1874."


Småbruker, selveier
Gunne Anundsen Vasdalen fra Bø prestgjeld f. 28/7-1815 d. 6/8-1889 i Vasdalen, s.a. Anund Ellingsen (Eika).
g1g i Bø 24/7-1844 m. Tone Kittilsdatter fra Lia i Bø i Telemark d. 17/1-1856 på Flatgrav under Hvalen i Helgen, d.a. Kittil Halvorsen Lia.
Forlovere: "Anders Iversen og Kittil Enersen Skoe(?)."
g2g i Holla 17/6-1858 m. Ingrid Olsdatter fra Steinurshol under Tveten i Bø i Telemark f. ca. 1830 død etter 1889, d.a. Ole Steinurshol og Margith Eivinsdatter (d. her 25/10-1877 som enke).
Forlovere: "
Hans Asbjørnsen Walen og Jørgen Pedersen Kolle."
1. Anund Gunnesen f. 13/11-1844 på Skoe i Bø. Konf. fra Flatgrav i Holla 16/10-1859. Ugift skomaker i 1875. Se nedenfor.
2. Kittel Gunnesen f. 5/9-1851 på Flatgrav under Hvalen i Helgen. Ugift matros i 1875 i Frankrike.
Barn i 2. ekteskap:
3. Tone Gunnesdatter f. 27/6-1858 på Flatgrav g.m. Lars Hansen Spiredalen. Se nedenfor.
4. Karen Maria Gunnesdatter f. 11/8-1860 på Flatgrav.
5. Ole f. 11/11-1862 på Flatgrav.
6. Ingeborg Gunnesdatter f. 25/2-1865 på Flatgrav.
7. Ole Gunnesen f. 23/10-1868 på Flatgrav. Bodde på Skotfoss. Se nedenfor.
8. Inger Gurine Gunnesdatter f. 13/1-1872 i Vasdalen.
Eier 1874.

Da han gifta seg første gang var det nevnt at "Gone Anundsen" var i tjeneste på "Skoe"(?) i Bø og Tone var i tjeneste på Eriksten i Bø.
Hans andre kone, Ingrid Olsdatter var i tjeneste på Flategrav før de giftet seg. Det var der enkemannen bodde med sine barn.

F.f. Inderst Gone Anundsen Skoe(?) og hustru Tone Kittilsdatters Anund: Johanne Eriksd. Skoe(?), Mari Svennungsd. Dalen, Kittil Enersen Skoe(?), Ole Haraldsen Orekaas, Gunnild Anundsd. Skoe(?).
F.f. Gaardmand Gunne Anundsøn og Tone Kittelsdatter Flatgravs Kittel: Anne Kjøstolsd. Vala, Anne Tollefsd. Kolle, Lars S. Kolle, Tollef T. Kolle, Simon Larsen Kolle.
F.f. Gunne Anundsen Flatgrav og Ingri Olsdatters Tone: Margith Evensd. Klevsgade, Maria Thomasd. Kolstad, Halvor Flatgrav, Ole Christensen Bøe, Svennung Evensen Jacobskaas.
F.f. Gaardmand Gunne Anundsen og Ingri Olsd. Flatgravs Karen Maria: Margith Evensd. Klevsgade, Karen Arnesd. Kolstad, Johan Halvorsen Bø, Andreas Larsen Klevsgade, Anund Gunnesen Flatgrav.
F.f. Gaardmand Gunne Anundsen Flatgrav og Ingri Olsdatters Ole: Maren Hansd. Kolle, Asloug Halvorsd. Valen, Ole Larsen Kolle, Halvor Halvorsen Valen, Hans Andersen Kaasen.
F.f. Gaardbruger Gunne Anundsen og Inger Olsd. Flatgravs Ingeborg: Anne Maria Nilsd. Kolle, Karen Larsd. Kolle, Halvor Stenersen Flatgrav, Anund Gunnesen ditto, Halcor Halvorsen Valen.
F.f. Gaardbruger Gunne Anundsen og Inger Olsd. Flatgravs Ole: Barnets moder, Anne Jørgensd. Vala, Halvor Stenersen Flatgrav, Hans Gundersen Bø, Kittil Gundersen Flatgrav.
F.f. Gaardbruger Gunne Anundsen Vasdalen og Ingri Olasdatters Inger Gurine: Barnets moder, Maren Evensd. Gjedeboen, Even Halvorsen ditto, Harald Olsbrygge, Anders Nilsen Ytterbø.

Gunne Anundsen bodde tidligere på Flatgrav under Hvalen i Helgen. De ble gravlagt ved Helgen kirke.


Kilde: Telemark Arbeiderblad, mandag den 22. oktober 1928. Nasjonalbiblioteket.

Kilde: Folketellinga 1875.
Kreaturhold: 1 Hest, 3 Kjør (kuer), 1 ungdyr, 6 Faar, 1 Svin.
Udsæd i 1875: 1/4 tønde Hvede, 1/4 tønde Rug, 1/2 tnd. Byg, 2 tnd. Havre, Havre til foder 1/8 tnd., 3 tnd. Poteter.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. II 4, side 762. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Gunne Anundsen Vasdalens Enke og Arvinger til Anund Gunnesen for kr. 4.000 og Føderaad til Enken Ingri Olsdatter med
Prioritet efter et optagende Hypotekerbanklaan paa kr. 2.309, dateret 26. Oktober, thinglæst 15. November 1892."

Skomaker, selveier
Anund Gunnesen herfra f. 13/11-1844 på "Skøie" i Bø d. 1927 i Vasdalen.
Eier 1892. Ugift. Han bodde her hele livet.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. II 4, side 762. Digitalarkivet.
"Leiekontrakt fra Anund Gunnesen til Doktor Moestue og Cand. jur. Larsen paa jagtretten til Hare og Fugl mod aarlig
Leie kr. 5, Staar alltid tilbage i prioritet for alle pengeheftelser, dateret 21. Oktober, thinglæst 16. November 1900."

 


Hovedbygningen i Vasdalen rundt 1900. Foto: Skannet fra Hollaminner 2010, side 161, i artikkel av Sonja Mastdalen.


Skogsarbeider, selveier
Lars Hansen Spirdalen f. 1/9-1849 d. 21/4-1930.
g. 5/1-1879 m. Tone Gunnesdatter herfra f. 27/6-1758 på Flatgrav under Hvalen i Helgen d. 9/5-1942.
Eier 1914.

Familien Spirdalen bodde aldri her. De bodde på Eik under Geitebua etter at de gifta seg. Siden flytta de til Dalsdalen under Dal østre i Solum.
Plassen Spirdalen, som er nevnt her, ligger også under østre Dal. Det finnes også en boplass under Lunde øvre i Valebø, som heter Spirdalen.
Begge disse plassene har også blitt skrevet for "Spiredalen".

Søskenparet Hans og Karoline Spirdalen overtok Vasdalen.

Selveier
Hans Spirdalen f. 1/3-1887 i Spirdalen under Dal østre i Solum d. 22/2-1967 i Vasdalen, s.a. Lars Hansen Spirdalen.
g.m. Helene Kristine Karlsdatter Walkvist fra Fyresdal f. 9/7-1886 d. 22/4-1975.
1. Lars Birger Spirdalen f. 24/8-1916 på Skotfoss. Se nedenfor.
2. Tone Karine Spirdalen.
3. Birgit Synøve Spirdalen.
Eier ca. 1942.

Foreldrene her er gravlagt på Pollen gravsted på Skotfoss.

Kilde: Grunnboka.
"Hjemlet Lars Birger Spirdal iflg. skjøte, dat. 16/2, grunnbokført (tinglyst) 16/3-1959."

Selveier
Lars Birger Spirdalen herfra f. 24/8-1916 på Skotfoss d. 16/2-1983.
g.m. Tora Sjørholt f. 1/2-1924 d. 6/11-1984.
Eier fra 1959.
 

Kilde: "Norske Gardsbruk, Telemark", bind IV (Foyn forlag 2004). Etter oppgave fra eieren. Gnr. 367, bnr. 1 Vasdalen.
Gården er på 33 dekar jord, 232 dekar skog og 260 dekar annet areal. Eier: Anders Sjørholt f. 1945.


Kilde:
Grunnboka.
"Hjemmelsovergang til Anders Sjørholt f. 1945, grunnbokført 27/11-1984. Gjelder også bnr 2."

Selveier
Anders Sjørholt f. 1945.
g.m. Hanna Aasan f. 1943.
1. Torgunn Sjørholt f. 1971.
2. Hans Vetle Sjørholt f. 1972.
Eier fra 1984.
 


| Innhold | Gamle Vasdalen | Vasdalen | Vasdalskåsene |


Vasdalskåsene
Gammel husmannsplass/ boplass under Vasdalen.


Vasdalskåsene. Skannet fra Norske Gardsbruk Telemark IV (Foyn forlag 2004).


Adresse i dag: Dalsbygdv. 530, 3721 Skien.
 

Vasdalen tilhørte fra gammelt av den del av Helgen sogn som lå på østsiden av Norsjø, i Holla prestegjeld. Beboerne her måtte tidligere ned
til Norsjø og ro over til Helgen kirke for sine kirkehandlinger som dåp, konfirmasjoner, vielser, begravelser og annet.

Beliggenhet: Nærmere Dalsbygda, nord for Skotfoss, enn Valebø.

Skogsarbeider, husmann
Anders Andersen Kaasen
f. ca. 1634.
Bruker i 1664.

Kilde: Prestens Manntall 1664 og skattelister.

Skogsarbeider, husmann

Anders Rasmusen Vasdalen
fra Vasdalen f. ca. 1708 bg. 8/6-1746. "Anders Rasmusen Vasdalen, 38 Aar.", s.a. Rasmus Hansen Vasdalen.
g. i Helgen kirke 19/10-1727 m. Karen Beruldsdatter f. ca. 1701 bg. 19/6-1781. "Karen Berulfsd. Rødningen, 80 Aar.", d.a. Beruld NN.
1. Ingeborg Andersdatter f. ca. 1727.
2. Ener Andersen (Einer Andersen) dpt. 27/6-1728.
3. Rasmus dpt. 27/12-1730.
4. Anne Andersdatter dpt. 9/3-1732.
5. Rasmus Andersen dpt. 19/12-1734. Se Rønningen und. gnr 13 Holla.
6. Marthe dpt. 22/9-1737.
7. Marthe Andersdatter dpt. 1/11-1742 bg. 8/12-1748. "Marthe Andersd. Holden, 6 Aar."
8. Jacob dpt. 5/12-1745.
Bruker ca. 1727.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Anders Rasmusen og Karen Bierulsdatters Ener: Anders Gieddeboen, Peder Gieddeboen, Eskil Wasdalen, Kirsten Rolfsd., Karen Rasmusd.
F.f. Anders Wasdalen og Karen Berrulsdatters Rasmus: Peder Gieddeboen, Eskil Wasdalen, Ole Torgusen, Avet Vasdalen, Kirsten Rolfsd.
F.f. Anders Wasdalen og Karen Bierulsdatters Anne: Ole Mortensen, Eskil Vasdalen, Karen Jensd. Eeg, Inger Mortensd., Aavet Hansd.
F.f. Anders Rasmusen og Karen Berulfsdatter Vasdalens Rasmus: Anders Andersen Gieddeboe, Jens Mortensen, Ole Torgusen, Guro Munchen, Inger Mortensd.
F.f. Anders Vasdalen og Karen Berulfsdatters Marte: Peder Mortensen, Hans Munchen, Karen Eg, Maren Rasmusd.
F.f. Anders og Karen Vasdalens Marte: Eschil Vasdal, Peder Mortensen, Karen Eg, Karen Vasdal, Inger Eg.
F.f. Anders og Karen Vasdalens Jacob: Lars Mortensen, Niels Gieddeboen, Karen Munchen, Oved Vasdalen.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Det ble holdt skifte etter Anders Rasmusen Vasdalen i 1746 (Kilde: Leif B. Kristensen - solumslekt.org).

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1744 - 1747, folio 2773b.
Sted: Wasdalen i Helgen - 1746.
Anders Rasmusen død.
Arvinger Enken Kari Beruldsdtr. og Børn;
1. Rasmus Andersen 12 Aar.
2. Ingebor Andersdtr. 18 Aar.
3. Anne Andersdtr. 15 Aar.
4. Marthe Andersdtr. 4 Aar.
Nærværende paa de umyndige Børns weigne; farbroderen Eschild Rasmusen.
Etter Leif Biberg Kristensens avskrift.

Enka Karen Beruldsdatter ble g2g med enkemann Christen Andersen Holden. Se N. Holla.

Skogsarbeider, husmann
Lars Mortensen Wasdalen
fra Eik under Geitebua f. ca. 1700 bg. i Helgen 4/12-1774. "
Lars Mortensen Eg, 74 Aar 6 Mnd 7 Dage.", s.a. Morten Hansen Eeg.
g. i Holla 22/10-1724 m. Maren Rasmusdatter fra Heisholt i Holla f. ca. 1700 bg. i Helgen 4/12-1774. "Maren Rasmusdatter Eg, 74 Aar 1 Mnd 7 Dage.", d.a. Rasmus Christensen Heisholt.
1. Maren Larsdatter dpt. 19/10-1727.
2. Gro Larsdatter dpt. 27/12-1729.
3. Jens Larsen Vasdalen dpt. 6/4-1732. Bodde visstnok på Bratsbergkleiva i Gjerpen.
4. Karen dpt. 27/12-1734.
5. Ingeborg Larsdatter dpt. 3/4-1737 g. i Solum 23/5-1767 m. Jens Andersen fra Grøtsund. Bodde på Ramberg under Åfoss i Solum. Se Solumslekt.org.
6. Karen Larsdatter dpt. 31/7-1740 g.m. Halvor Olsen Haugen. Se Hagen under Helgen store i Holla.
7. Kirsten f. ca. 1743 bg. 14/8-1748. "Kirsten Larsdatter Lille Wasdalen 5 aar."
8. Inger Larsdatter dpt. 28/8-1746 g. i Holla 1774 m. enkemann Torsten Jacobsen fra V. Tveitan i Melum, Solum. Se Solumslekt.org.
Bruker 1747 og i 1762.

F.f. Lars Mortensen og Maren Rasmusdattters Maren: Anders Gieddeboen, Peder Gieddeboen, Ole Mortensen, Kirsten Rolfsd., Kirsten Mortensd.
F.f. Lars Mortensen og Maren Rasmusdatters Gro: Morten Eeg, Eskil og Anders Wasdalen, Karen Jonsd., Anne Rasmusd.
F.f. Lars Eeg og Maren Rasmusdatters Jens: Peder Gieddeboen, Anders Wasdalen, Ole Olsen Helgen, Kirsten Gieddeboen, Karen Wasdalen.
F.f. Lars Mortensen og Maren Rasmusdatters Karen: Anders Gieddeboe, Jens Mortensen, Karen Giesholt, Maren Jacobsd., Inger Mortensd.
F.f. Lars Mortensen og Maren Rasmusdatters Ingebor: Lars Joensen, Ole Mortensen, Ovet Vasdalen, Maren Vasdalen, Inger Mortensd.
F.f. Lars Mortensen og Maren Rasmusdatters Karen: Jacob Grønnesteen, Peder Mortensen, Karen Kaasen, Inger Mortensd.
F.f. Lars og Maren lille Vasdalens Inger: Jacob Eeg, Niels Gieddeboen, Oved Vasdalen, Guro Nielsd. Ø. Helgen.

Denne familien bodde tidligere i Eik under Geitebua.

Barnedåp i Holla kirke d. 16/3-1755: "Et Uægte barn Jens. Faderen er Ole Rasmusen Haugen, moderen Maren Larsd. lille Vasdalen.
Faddere: Eschil Vasdalen, Ole Gieddeboe, Inger Gieddeboe, Anna Vasdalen."
Begravet
ved Helgen d. 17/7-1755. "Jens Olsen lille Vasdalen 17 uger."

Kilde: Kirkeboka for Holla 1772.
"Tollef lille Vasdalen" er nevnt som far til sin sønn Ole i barnedåp av 1/11-1772. Kona het Gunhild Olsdatter. Tollef Tollefsen var i tjeneste på S. Vale før han gifta seg og Kona var i tjeneste på øvre Lunde. De ble boende på Milekåsa under Dal østre i Melum. Se Solumslekt.org.

Ingen beboere her under manntallet 1782. Heller ingen beboere under folketellinga (februar) 1801.

Husmann, arbeider
Jørgen Tobiasen fra Galten under Opsal f. ca. 1797 d. 30/3-1829 på plass under Stenstad i Helgen, s.a. gjestgiver Tobias Jørgensen.
g. i Holla 5/4-1825 m. Ellen Halvorsdatter fra M. Glaholt under Vale f. ca. 1797, d.a. Halvor Torgersen.
Forlovere: "Bent Wale og Peder Wale."
1. Halvor f. 24/6-1825 på Høgsete under Vale.
2. Halvor Jørgensen f. 30/8-1827.
3. Jørgen Jørgensen f. 24/7-1829 på Stranda under Stenstad (Stenstadstranda).
Bruker i 1827.

Både Jørgen og Ellen var i tjeneste på Vale før de gifta seg.

F.f. Inderste Jørgen Tobiasen Høxodde og Ellen Halvorsdatters Halvor: Mari Halvorsd. Høxodde, Kari Christensd. Wasdalen, Jon Biørnedokken, Gunder Høxodde og Arne Christensen Wasdalen.
F.f. Husmand Jørgen Tobiasen Wasdalskaasen og Ellen Halvorsdatters Halvor: Mari Pedersd. Pladsen, Karen Susanne Wasdalen, Svenke Eeg, Anders Eg og Peder Wasdalen.
F.f.
Jørgen Tobiasen under Steenstad og Ellen Halvorsdatters Jørgen: Anne Christensd. Bjærven, Susanne Christensd. Wasdahlen, Lars Larsen Pladsen, Jens Larsen Pladsen, Kjøstol Gundersen Olsbrygge.

Enka Ellen Halvorsdatter ble g2g med enkemann Jon Andersen. Se Bjørndokka under Graver.

Gruvearbeider, inderst
Torkild Halvorsen fra plass under Nordagutu i Sauherad f. 5/2-1827, s.a. Halvor Gundersen Øveland og Kari Torkildsdatter.
g. i Gjerpen 24/10-1850 m. Karen Helene Olsdatter fra Fossum i Gjerpen f. 23/4-1830, d.a. Ole Henriksen. Se Familie 41 - Fossum 1835.
1. Halvor Torkildsen f. ca. 1852 i Gjerpen (feil!).
2. Karen Torkildsdatter f. ca. 1855 i Gjerpen.
3. Anne Torkildsdatter f. ca. 1857 i Gjerpen.
4. John Torkildsen f. 5/2-1862 i Holla.
5. Olava Torkildsdatter f. ca. 1863 i Solum.
Bruker i 1862.

F.f. Inderst Torkel Halvorsen Wasdalkaasen og Karen Hellene Olsdatters John: Anne Maria Halvorsd. Deelsdalen, Anne Kirstine Pedersdatter Jøntved, Arne Vasdalen, Ole Halvorsen Deelsdalen, Bent Olsen Masdalen.

Denne familien bodde under folketellinga 1865 i Tuterdalen i Dalsbygda, Melum (Solum prestegjeld).
De bodde tidligere i Gjerpen, hvor de fleste barna er født. Kilde: FT 1865 for Solum.

Jordarbeider, leieboer
Svend Olsen fra Brunlanes f. ca. 1815.
g.m. Aaste Torstensdatter fra Ufs under Holtan i Nes, Sauherad f. 20/6-1838, d.a. Torsten Ingebretsen og Aase Johnsdatter.
1. Kirsten Marie Svendsdatter f. ca. 1864.
Bruker i 1865.

G.br., selveier
Kristen Lunden
(Kristen Andersen Lunden) f. 3/3-1890 d. 9/9-1975.
g. 1/1-1915 m. Karoline Larsen (Karoline Hansen) Spiredalen u. Ø. Dal i Solum f. 22/6-1890 d. 28/7-1983, d.a.
1. Anna Lunden f. 16/9-1915 i Vasdalen d. 14/5-1992 g.m. Aavard Halfdan Brudal f. 12/9-1906 d. 18/1-1988. Gravlagt på Omdal gravsted.
2. Johanne Synnøve Lunden f. 22/11-1917 i Vasdalen d. 11/5-2013 g.m. Halvor Thingstad Berg f. 19/1-1915 d. 4/3-2000. Gravlagt på Omdal gravsted.
3. Lars Lunden f. 19/1-1920. Se nedenfor.
4. Anders Gustav Lunden f. 23/7-1921 (døpt i Melum kirke) d. 7/12-1994 g.m. Astrid Dahl f. 11/6-1922 d. 11/3-2005.
5. Tone Lunden f. 13/9-1923 g.m. Isak Langerød f. 7/2-1919.
6. Ingebjørg Lunden f. 29/11-1925 (døpt i Skotfoss kirke) g.m. Arthur Isinius Frønes f. 11/6-1923 d. 4/4-1984.
7. Solveig Camilla Lunden f. 24/6-1927 g.m. Johan Arnt Johannessen f. 3/5-1923 d. 10/12-2001.
8. Kjell Asbjørn Lunden f. 26/8-1929 d. 27/10-2001 g.m. Anne Marie Ringdal f. 10/4-1928 d. 17/5-????
Eier 1914.

F.f. Gårbruker Kristen Lundens Johanna Synneva: Barnets far og mor, arbeider Magnus Vasdalen, pike Laura Hansen.
F.f. Gårdbr. Kristen Andersen Lundens Anders Gustav: G.br. Hans Sørensen, mekaniker Anders Lunden, Kone Inga Sørensen, Pike Laura Spirdalen.
F.f. Gardbr. Kristen Andersen Lunden Vasdalen og hustru Karolines Ingebjørg: Foreldrene, Gardbrukersøn Søren Sørensen og enke Gurine Pettersen.

Kilde: Sølvi Berg Vrangsund.
"Husene på Kåsene brant ned til grunnen sommeren 1923. Brannen oppstod i underlåven og spredde seg til innhuset. Tone, den femte av
barna ble født 13/9-1923 mens de bodde hos Inga, søster til Karoline, i Polldalen mens de bygde opp hus på Kåsene igjen."

Lars Lunden herfra f. 19/1-1920 d. 6/6-2016.
g.m. Ingeborg Torine Gisholt f. 1931.
1. Øystein Lunden.
Eier 1972.
 

Kilde: "Norske Gardsbruk, Telemark", bind IV (Foyn forlag 2004). Etter oppgave fra eieren (utdrag).
Vasdalskåsene gnr 367 bnr 3.
Gården er på 17 dekar jord, 8 dekar beite og 350 dekar skog. Jorda er bortleid til fôrdyrking. Melkekyr ble det slutt med i 1963. Første traktoren kom i 1972. I tundet står et våningshus fra 1922, en kårbolig fra 1958, en låve med stall og fjøs fra 1922, ei sag fra 1950 og en garasje fra 1993. Gården har vært i slekta siden 1914. Kristen Lunden tok over i 1917. Han satt som eier fram til 1972, da Lars Lunden overtok.
Nåværende eier tok over etter sin far i 1991. Utenom gården er eieren ansatt i Fokus bank. Kona er kontormedarbeider.

Rettelse på ovenstående fra Sølvi Berg Vrangsund:
"Innhus og uthus er ikke fra 1920, men bygd opp etter brann i 1923. Vassdalskåsene har vært i slekta fra Gunne Anundsen med familie
flytta til Vassdalen i ca. 1866." (Skjøte til Gunne Anundsen på Vasdalen er datert 16. Nov. 1874. G.S.)

Øystein Lunden ble eier her i 1991. Han er bosatt i Dalsbygdv. 100 B i Skien kommune.


| Innhold | Gamle Vasdalen | Vasdalen | Vasdalskåsene |

webmaster@gamlevalebo.no