|
INNHOLD | KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |
 

Oppdatert 31.07.2019

Valebø Gravplass

Gravsted for Valebø siden 1871.

Se også Valebø kirke


Foto: Gard Strøm 23. juli 2015.
 

Før Valebø fikk eget gravsted i 1869, måtte innbyggerne i bygda til Romnes kirke for sine begravelser. Det kunne til tider selvsagt være svært  besværlig å ro over Norsjø i all slags vær for å komme til kirken med sine gjøremål. Likeledes kunne det om vinteren være sterk vind og til tider usikker is. Råk i isen var nok også et problem. Egen kirke fikk Valebø først i 1903. Se Valebø kirke. G.S.


LISTE OVER ALLE SOM GJENNOM TIDENE ER GRAVLAGT PÅ VALEBØ GRAVPLASS
Kilder: Kirkebøker og DIS-Norges gravstedsregister.

Den første begravelsen som forgikk her var i 1869. Det var Aslaug Vale som ble gravlagt.

Gravplassen ligger under gården Opsal og har aldri blitt formelt utskilt.
Det skal visstnok eksistere en kontrakt mellom grunneier og Holla herred fra tiden rundt 1870.

Ordlyd og skrivemåte er slik presten selv skrev i kirkeboka. G.S.

HER SKAL INGEN GRAV SLETTES!
 
Død Begravet Den Begravedes fulde Navn og Stand Alder Opholdsted
30/11-1869 7/12 Aslaug Maria Vale f. 23/7-1832 Vale
16/1-1870 23/1 Anne Marie Sivertsdatter f. 10/10-1858 Brenne
16/7-1870 5/8 John Jensen Dalen f. 1/10-1846 Dalen
15/9-1870 21/9 Johannes Johnsen Qværnkaasen 51 Aar Kvernkåsa under Lunde øvre
20/9-1870 27/9 Carl Larsen Usterud f. 21/12-1854 Usterud under Vale
27/11-1870 4/12 Aslaug Gunnuldsdatter (legdslem) 80 Aar Vale
23/4-1871 29/4 Husmandsbarn Halvor Larsen f. 15/4-1870 Maurflotten
27/4-1871 1/5 Anne Olsdatter, Enke 70 Aar Osdalen under Vale
22/1-1872 28/1 Fattiglem Ole Andreas Mathisen Lunde f. 8/5-1858 Lunde nedre
25/2-1872 6/3 Enkemand Ole Andersen 80 Brænne
3/3-1872 12/3 Gaardbruger Jørgen Jonsen 67 Wale
29/12-1872 4/1-1873 Enken Ingebor Knudsdatter 70 Dalekaasen under Lunde
20/1-1873 26/1 Fattiglem Thor Olsen Ytterbø 60 Galten
15/2-1873 21/2 Halvor Jonsen Vale, Gaardmandssøn 1 Aar Vale
11/4-1873 18/4 Anders Nilsen Skottet 68 Skottet
29/10-1874 4/11 Helga Kirstine Nilsdatter 1/2 Aar Graverplads
1874 12/12 Konen Gunhild Kristine Nilsdatter 26 3/4 Graverplads
15/1-1875 23/1 Marthe Elisabeth Jensdatter, Gaardmandskone f. 21/12-1844 Lunde
10/3-1875 19/3 Asloug Maria Halvorsdatter, Enke 63 Wale
16/5-1876   Asloug Maria Johnsdatter, Gaardmands Datter f. 17/8-1869 Lunde nedre
22/5-1876   Konen Aaste Kirstine Bjørnsdatter 34 1/2 Valestranden
29/6-1876   Anders Andersen 14 Aar Solbær (Solberg)
17/10-1876 21/10 Pige Guro Olsdatter 80 Glaholt
7/3-1877 13/3 Kari Gundersdatter 3 1/2 Aar Langesund
3/5-1878 9/5 Fattiglem Ingeborg Olsdatter Omkr. 75 Valebø
22/7-1878 27/7 Kari Andersdatter, Gaardmandskone 54 Solberg
15/6-1878 22/6 Gaardmandskone Kari Olsdatter f. 30/6-1821 Orekaasen
28/8-1878 3/9 Leilænding Ole Halvorsen 75 3/4 Usterud
7/10-1878 21/10 Enke Liw Paulsdatter Vale 82 Vale
14/9-1878 21/10 Ungkarl, fattiglem Anders Christensen 67 Kindalen
29/3-1878 5/4 Husmandskone Anne Marie Jørgensdatter 26 Galten
24/4-1879 3/5 Ole Johannsen Wale 42 Vale
30/5-1879 7/6 Gaardbruger Sivert Olsen Moene 62 Moene
29/5-1879 4/6 Føderaadsenke Gunnild Halvorsdatter 60 Brænne
25/12-1879 2/1-1880 Gaardbrugers Kone Guro Larsdatter 52 Lunde
18/11-1879 26/11 Husmandskone Kirsti Knudsdatter 57 Osdalen
Død Begravet Den Begravedes fulde Navn og Stand Alder Opholdsted
17/10-1879 22/11 Fattiglem, Kone Ingebor Christensdatter 58 Brænnestua
2/5-1880 8/5 Ungkarl, Underofficer Ole Johnsen 22 Vale
11/2-1881 19/2 Sivert Olsen, Gaardmands Barn f. 16/1-1881 Moene i Valebø
2/8-1881 6/8 Ingebor Olsdatter, husmands Enke f. 1798 Usterud
30/6-1880 8/7 Aaste Karine Sigurdsdatter, Husmandskone 24 Kaasa i Valebø
11/10-1880 15/10 Asbor Halvorsdatter, Pige 26 Brænne
4/8-1880 12/8 Thone Nilsdatter, Gaardmandsdatter f. 18/5-1879 Lunde
9/11-1881 19/11 Føderaadsenke Kirsti Pedersdatter 61 Vala
26/1-1882 2/2 Inderst, gift Halvor Halvorsen Vala f. 1810 Vale lille
26/4-1882   Gaardbrugers Barn, Mathias Kittilsen f. 1879 Vale
13/7-1882 19/7 Seminarist, Ungkarl Torjus Olsen, konf. 1875 f. 1861 Opsahl
9/11-1881 19/11 Føderaadsenke Kirsten Pedersdatter f. 1821 Vale
27/4-1882 6/5 Husmands Barn Torine Rollefsdatter f. 1868 Osdalen
6/4-1882   Gaardbrugers Barn, Marie Kittilsdatter f. 1877 Vale
24/5-1882 31/5 Gaardbrugers Barn, Leif Nilsen f. 3/5-1881 Graver
13/7-1882 18/7 Gaardbrugers Barn, Ingebor Larsdatter f. 1/5-1882 Lunde øvre
3/12-1882 10/12 Kaarenke Mari Halvorsdatter f. 1798 Hoxodde
8/1-1883 13/1 Gaardmands Barn, Severin Christian Olsen f. 7/8-1882 Moene
28/1-1883 2/2 Gift Fattiglem John Johnsen f. 1791 Sauklev
25/1-1883 2/2 Gunnild Olsdatter f. 25/1-1883 Stuverud
25/2-1883 3/3 Anne Marie Halvorsdatter f. 1881 Orekaasen
1/9-1883 5/9 Anne Maria Johnsdatter f. 1883 Vale
30/5-1884 6/6 Jørgen Larsen f. 1878 Usterud
29/10-1884 3/11 Husmands(!) Barn, Leif Nilsen f. 29/4-1884 Graver
29/9-1884   Arbeider Ole Nilsen f. 1860 Skottet
28/10-1884 3/11 Ingebor Olava Nilsdatter f. 1884 Graver
2/10-1884 8/10 Konen Kari Sigurdsdatter f. 1835 Glaholt
Død Begravet Den Begravedes fulde Navn og Stand Alder Opholdsted
25/12-1884 2/1-1885 Leilænding Jens Kristensen f. 1814 Kjendalen
7/6-1885   Sivert Andreas Torstensen f. 1885 Lunde
19/6-1885 25/6 Gaardbruger, Ungkarl Anders Olsen f. 1814 Brænne
13/9-1885 17/9 Flødermand, Ungkarl Nils Andersen  f. 1806 Solberg - Skien
5/12-1885 12/12 Enkemand, fattiglem Anund Andersen f. 1807 Brænne
2/5-1885 8/5 Anne Karine Gundersdatter f. 1/3-1882 Milebund
29/3-1886 3/4 Kone Mari Halvorsdatter f. 1840 Brænne
17/2-1886   Nils Toresius Olsen f. mai 1881, Solum Valebø
31/3-1886 7/4 Fattiglem, Enke Marie Saamundsdatter f. 1818 Orekaasa
15/5-1886 20/5 Husmandskone Anne Johnsdatter f. 1845 Osdalen
8/5-1886 20/5 Thorsten Johnsen f. 8/5-1886 Osdalen
20/9-1886 25/9 Anne Thorvaldsdatter f. 11/6-1886 Milebund
29/12-1887 6/1-1888 Enkemand, Fattiglem Jørgen Hansen f. ca. 1815 Brænne
26/10-1888 3/11 Kone Aaste Andersdatter f. 1810 Gladholt
20/12-1888 28/12 Kone Ingeborg Olsdatter f. 1837 Valøen
15/1-1889 24/1 Gaardbruger Even Thorstensen f. 1823 Lunde
27/6-1889 1/7 Gift Arbeider Ole Pedersen f. 1818 Valøen
2/2-1889 9/2 Fattiglem, Enke Torbjørg Kjøstolsdatter f. 1805 Milebund, nu Sauklev
7/12-1889 19/12 Johan Sivert Olsen f. 7/12-1889 Moane
9/4-1890 16/4 Anders Olsen f. 1880 Stuverud
28/2-1890 8/3 Fattiglem, Enke Gunhild Gundersdatter f. 1809 Vala
23/12-1889 4/1-1890 Alma Kristine Halvorsdatter f. 20/1-1889 Spirdalen
7/6-1891 12/6 Gbr. Søren Andreas Sivertsen f. 1845 Brænne
5/6-1891 12/6 Sindsvag Marthine Elisabeth Sivertsdatter f. 1846 Brænne
20/9-1891 26/9 Pige Ingeborg Hansdatter Vala f. 1871 Saude
24/3-1892 29/3 Barn, Bent Magnus Thorstensen f. 11/3-1892 Osdalen
Død Begravet Den Begravedes fulde Navn og Stand Alder Opholdsted
21/2-1892 29/2 Enke, Fattiglem Ingerid Tollefsdatter Milebund f. 1806 Saude
22/3-1892 29/3 Kone Birthe Marie Nilsdatter Osdalen f. 1853 Skottet
7/9-1892 13/9 Gift Husmand Kornelius Olsen f. 1809 Pladsen (Steinsholt)
19/8-1892 27/8 Gaardbruger Enke Mari Tollefsd. Vale f. 1841 Saude
3/11-1892 12/11 Gaardbrugerkone Anne Johnsdatter Dalen f. 1829 Saude
19/8-1893 25/8 Gaarbrugerkone Aaste Jørgensd. Vale f. 1821 Gjedeboen
15/12-1893 22/12 Gbr.kone Ingeborg Elise Sivertsdatter Brenne f. 1855 Brenne
5/2-1894 10/2 Enke, Fattiglem Mari Tjøstolfsdatter Vala f. 1805 Haatvedt
3/4-1894 5/2 Barn, Peder Halvorsen Kolstad (Lunde) f. 25/10-1892 Lunde
8/6-1894 jordf. 8/6-95 Ugift Sindsyg Fattiglem Anders Anundsen Brudeskjær - Lofthuskaasa
29/7-1894 2/8 Pige Marie Olsdatter Skaatte, Fattiglem f. 1832 Solheim, Valebø
19/6-1895 24/6 Ugift, Gardist, Gunder Halvorsen Dale f. 9/4-1873 Gladholt
15/10-1895 28/10 Gift gbr. Thorsten Halvorsen Brenne f. 1835 Lunde
27/12-1895 7/1-1896 Gbr. Knut Gundersen f. 1815 i Saude Graver
22/2-1896 29/2 Enkem., Fattiglem Haakon Andersen Glaholt f. 22/5-1803 Brenne
17/2-1896 22/2 Enke Aaste Jonsdatter Brenne (f. Bjørndokka) f. 1820 Brenne
17/5-1896 24/5 Barn, Halvor Kittilsen Solberg f. 16/5-1896 Solberg
1/6-1896 8/6 Ungk., Sagarbeider Anders Jacobsen Stendalen f. 1864 Siljan Vale
19/10-1896 21/10 Gut, død uden daab. Fader: Torgrim Olsen Eik f. 19/10-1896 Eik
29/8-1897 4/9 Gift Ingeborg Bertine Halvorsdatter Stuverud f. 1876 Glaholt Glaholt
27/7-1897 30/7 Enkemand Snedker Jørgen Olsen f. 1824 Mælum Solheim under Opsal
23/9-1897 2/10 Ungk. Hans Olsen Opsal f. Nov. 1865 Opsal
28/11-1897 4/12 Gift, Oline Andersdatter f. 1824 Orekaasa Valadalen
13/2-1898 21/2 Pige, Anna Kirstine Larsdatter Masdalen f. 3/2-1897 Solberg Solberg
25/3-1898 1/4 Enke, Johanne Johannesdatter Solheim f. 1863 Kværnhuskaasa Solheim.
16/2-1898 24/2 Gift, Kittil Andersen Solberg f. 11/7-1868 Solberg Lunde
8/7-1898 15/7 Ugift, Halvor Hansen Vala f. 15/11-1873 Saude Vala
7/8-1898 12/8 Enke, Marie Bentsdatter Vale f. 1817 Vale Vale
13/10-1898 18/10 Ugift, Karen Maria Andersdatter f. 14/10-1815 Orekaasa Valadalen
14/3-1899 22/3 Ole Johannessen f. 1851 Kværnhuskaasa Orekaasa
8/6-1899 12/6 Ole Olsen Glaholt f. 25/5-1894 Glaholt Glaholt
26/10-1899 3/11 Enke, Kari Halvorsdatter Vihus f. 3/10-1818 Saude Brenne
15/2-1900 20/2 Skomager Tollef Pedersen Valestrand f. 1814  Killingkaaven Løveid (Valestrand)
27/1-1899 3/1-1900 Asloug Halvorsdatter Brenne f. 1887 Siljord Brenne
10/4-1900 14/4 Johanne Jansdatter (omstreifer) f. 10/4-1900 Spiredalen Spiredalen.
17/6-1900 22/6 Anne Karine Andersd. Pladsen f. 1814 Orekaasa Pladsen u. Brenne
13/2-1901 23/2 Kittil Kittilsen Valøen f. 15/9-1894 Valøen Valøen
5/2-1901 9/2 Marte Kristensdatter Myren Omkr. 50 Aar gammel Brenne
1/5-1901 8/5 Gaardmand Anders Olsen f. 1832 Tangen, Sannæs Vala
31/12-1901 8/1-1902 Torsten Hansen f. 1825 Nes, Sauherad Osdalen
2/2-1902 10/2 Bent Halvorsen Glaholt f. 22/6-1870 Dalakaasa Glaholt
20/3-1902 26/3 Husmand John Tronsen Osdalen f. 1865 Hollen Osdalen.
12/2-1902 18/2 Børte Maria Gundersdatter Moene f. 22/8-1822 Høgsodde Moene
14/12-1901 28/12-1901 Margit Hermodsdatter f. 1827 Ulebo, Rauland Vala
22/3-1903 29/3 Gbr. Torsten Tronsen f. 20/4-1869 Sauklev Orekaasen.
1/2-1903 7/2 Arbeider Borger Knudsen f. 1839 Vala i Valebø
18/12-1903 26/12 Snedker Sveinung Torgrimsen f. 1850 Saude Solberg
14/10-1904 21/10 Gbr. Rollef Torstensen Glaholt f. 1831 Nes, Saude Glaholt
23/2-1905 1/3 Ungk. Nils Andersen f. 16/10-1818 Lunde Orekaasa
2/2-1905 11/2 Hanna Mathilse Kristensdatter f. 1894 Brænne Brænne
20/7-1905 26/7 Ungk. Olaf Bertinius Olsen Moane f. 21/12-1892? Moane
8/7-1905 13/7 Berta Henriette Andreasdatter f. 18/11-1890 Solum Vale
12/8-1905 19/8 Margit Olsdatter Luthen f. 28/3-1904 Luten, Seljord. Vala
15/10-1905 28/10 Astrid Sofie Johnsdatter Stuverud f. 23/10-1900 i Kristiania Stuverud
11/4-1906 21/4 Aksel Karlsen f. 6/11-1904 i Skien "Kringstad"?
4/5-1906 11/5 Arbeider Hans Larsen f. 1822 i Hitterdal Dolvigkaasa
11/8-1906 19/8 Enke Mari Gjermundsdatter Glaholt f. 1840 Glaholt
20/11-1906 28/11 Ingeborg Larsdatter Tjerndalen f. 1858 Sunde i Saude Tjerndalen
11/3-1907 19/3 Gbr. Gunnar Knutsen Graver f. 15/12-1845? Pladsen, Saude Graver
26/3-1907 3/4 Stud. Real, Nils Johnsen Vale f. 19/10-1884 Vale Vale
14/2-1907 22/2 Ingeborg Torjusdatter Ofsal (Opsal) f. 1833 Sauar, Saude Ofsal (Opsal)
17/7-1907 21/7 Jørgen Jonsen Vale, Amerikansk borger f. 1867 Vale Takoma
11/7-1908   Gift Arbeider Isak Hansen f. 12/4-1886 Eik i Helgen Dolvikkaasa
26/10-1908 2/11 Ole Johannesen Brenne f. 8/9-1903 Brenne Brenne
18/2-1908 26/2 Pige Guro Halvorsdatter f. 1828 Saude Glaholt
         

HER SKAL INGEN GRAV SLETTES!


webmaster@gamlevalebo.no