|
INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Oppdatert 31.07.2019

Valebø Kirke


Foto: Gard Strøm 21. juli 2015.


Kirken i Valebø.
Valebø har hatt eget gravsted siden 1860-tallet, men måtte "i alle år" ro til Romnes kirke, eller gå over isen om vinteren for å komme til kirken. De som bodde i Ytre Valebø og på gårder som Usterud, Stuverud, Solberg, Geitebua, eller Vassdalen måtte, på samme måte, ro til Helgen kirke for sine kirkelige sermonier.
Kirkegang var veldig mye viktigere for folk før i tiden enn det er i dag. Den gangen var det faste regler for hvor lang tid det kunne gå fra barnet ble født, til det skulle døpes i kirken. Det var riktignok ikke uvanlig med hjemmedåp, men det var helst i de tilfeller hvor barnet virket sykt, eller foreldrene ikke trodde det skulle leve til det kom i kirken og ble døpt.

Valebø kirke ble, på oppdrag fra Holla kommune, bygget i 1902-1903 av byggmester A. Sigurdsen i Skien. Byggekomiteens formann var Tron J. Vale. Den første kirkesangeren var Eivind Luthen inntil han flytta fra bygda i 1911. Kirkesanger var oftest kombinert med læreryrke.
Kilde: Ytterbøe.

Se også Valebø Gravplass.

Kirketomta er utskilt fra Lunde nedre, gnr. 334 (34) med bruksnummer 30.


www.grenlandskart.no 2015.


webmaster@gamlevalebo.no