|
INNHOLD | FORORD | KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Oppdatert 22.05.2017

Telefonsentral og poståpneri på BrenneBrenne østre, bruk nr. 3 før 1900. Det var allerede telefonsentral i innhuset. Se stolpen med koblingspunkter foran huset. Foto innsendt av August Brenne 2016.
Eier av gården i 2017: Kittil Vala.

Telefonsentral og poståpneri på Brenne
Av August Brenne 2017.

I juni 1905, et år etter Holla og Ulefoss, etablerte Telemarken Telefonselskab, (stiftet i 1889), en telefonsentral på gården Brenne Østre i Valebø. Datteren på gården, Ingeborg Brenne, som da var nesten 9 år(!?), signerte den 21. august 1905 på «Bestemmelser vedkommende betjeningen af Telemarkens Telefonselskabs stationer» at hun overtager betjeningen af Valebø Central med årlig godtgjørelse på kr 75,-. Denne stillingen hadde hun til 1924 da hun dør. Arbeidet overtas av søsteren Kirsten Brenne. Kirsten betjener sentralen til den blir automatisert i 1970.

Bent J. Brenne var hos postmesteren i Skien og forhandlet fram en avtale om at datteren Ingeborg Brenne skulle drive poståpneri hjemme på gården i Valebø. Poståpneriet ble åpnet i 1915. Tidligere hadde nærmeste poståpneri vært på butikken til Jacob Grinden som holdt til i nærheten av ungdomslokalet "Vadlar". Han gikk først konkurs, dermed brant hele butikken ned rundt 1915.

Fra et avisintervju med Kirsten Brenne, som overtok etter sin søster, Ingeborg, som ble syk i 1920 og tilslutt døde i 1924: "Kirsten Brenne hjalp sin søster Ingeborg, som var en del syk, og hun overtok midlertidig i 6 måneder fra 11/2-1920. Da Ingeborg døde i 1924, var det søsteren Kirsten Brenne som ble den nye poståpneren.
Da faren døde 7. juni 1916, overtok broren Jens Brenne gården. Da han i 1923 solgte gården, fikk Kirsten leie to rom der, som hun hadde til eget bruk og til poståpneri. Hun var også telefonbestyrer og åpningstiden var lik for post og telefon.

Til å begynne med kom posten med båt fra Løveid og Gvarv til Valebø brygge ved 16-17 tiden. Om vinteren, når båtene ikke kunne legge til, måtte de ut på isen for å hente og levere posten. Da jernbanen overtok befordringen i 1921, kom posten fra Skien til Valebø stasjon om formiddagen, men den ble ikke hentet før ved 13:30-tiden, da hurtigtoget fra Oslo kom med posten, som var sortert ombord. Da ble også posten fra Valebø sendt til Skien.
Det var ca. 3,5 km. fra poståpneriet til jernbanestasjonen, og hun fikk etter hvert 1 kr. pr. tur. Om sommeren gikk hun. Senere brukte hun sykkel. Om vinteren brukte hun helst spark, men noen ganger måtte hun bruke ski. Det var post hver dag, som hun kunne huske, for det var en del mennesker som sognet til poståpneriet. i 1950-årene bodde det ca. 300 mennesker i Valebø.
Fra 1970 kom posten fra Skien med buss ved 15-tiden, og tok med seg utgående post tilbake. Hun flytta i 1973 til gården Lunde, hvor hun drev poståpneri til landpostbudet overtok to år senere."

Fra 1/7-1927 ble poståpneriets bestyrelse overtatt av Telegrafverket, og poståpneren fikk sin lønn av Telegrafverket.
Kirsten Brenne fikk kongens fortjenestemedalje i sølv i 1970. (Artikkel i Varden 1970.)

Kilde: "Poststeder og Poststempler i Telemark" (John Erik Helland) - 2013.


Ingeborg (sittende) og Kirsten Brenne 1920. Innsendt av August Brenne 2016.

Se Ø. Brenne.


webmaster@gamlevalebo.no