|
INNHOLD | KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Oppdatert 19.02.2020

Bilder fra Valebø


Enkelte bilder kan forekomme flere ganger.

| Valebø 1952 | Valebø 1958 | Valebø 1965 1 | Valebø 1965 2 | Fra bygging av kraftlinja 1942 | Geir H. Vale 2015 |
| August Brenne | Harald Lunde |

| Stort oversiktsbilde fra 1980-tallet |


Valebø 1952
Widerøe-bilder fra Holla historielags arkiv.


Borstad 1952.


Brenne bnr 11 "Heiajordet" - 1952. Steinbakken i øverste billedkant.


Graver bnr 1 - 1952. Taket på uthuset til venstre er fremdeles inntakt.


Graver nedre bnr 2 - 1952. De små bygningene ved låven står ennå. Legg merke til den gamle veien til gården.


Vale nordre 1952 (1958?).


Opsal 1952. Bak: Valadalen. Til høyre Vala nedre ("Helgen").


Solheim. En gammel boplass under Opsal -1952. I dag vedplass for Olav Trygve Aase i Dolvikskåsa (2016).


Vala nordre 1952.


Nordre Vale bnr 16 "Mossjordet" - 1952. Bak: Borstad. Til høyre Graver.


Nordre Vale bnr 6 og bnr 7 - 1952. Bak til venstre: Opsal. Bak til høyre: Vala-gårdene.


Nordre Vale-gårder - 1952. Bnr 6 (Hildegunn f. Vale) til høyre, bnr 7 (Harald Vale) til venstre. Bak: Bnr 18 (Anne Synnøve og Asle Aase).


| Valebø 1952 | Valebø 1958 | Valebø 1965 1 | Valebø 1965 2 | Fra bygging av kraftlinja 1942 | Geir H. Vale 2015 |
| August Brenne | Harald Lunde |


Valebø 1958
Widerøe-bilder fra Holla historielags arkiv.


Butikken sett fra sør - 1958.


Huset "Bergtun" - Valebø 770 - 1958.


Brenne vestre. Brenne "Nordistu" bak - 1958.


Graver bnr 1 med Vale bnr 16 "Mossjordet" bak - 1958.


Graver nedre - tidligere "Graverplassen" - 1958. Noen gamle uthus er nettopp revet.


Lunde nedre og øvre 1 med den gamle skolen - 1958.


Lunde nedre og øvre 2 med den gamle skolen - 1958.


Lunde nedre og øvre 3 med den gamle skolen - 1958.


Lunde nedre bnr 3 - 1958.


Lunde øvre bnr 1 og bnr 11 - 1958.


Lunde øvre bnr 11 - 1958. Eiendommen "Solstad" til høyre.


S. Vale nedre - 1958.


S. Vale øvre - N. Vale bak. 1958.


| Valebø 1952 | Valebø 1958 | Valebø 1965 1 | Valebø 1965 2 | Fra bygging av kraftlinja 1942 | Geir H. Vale 2015 |
| August Brenne | Harald Lunde |


Valebø i farger 1965
Widerø-bilder fra Holla historielags hjemmeside. Hentet fra nett av Vegard Vale.


Den tidligere butikken til Adolf Vala.


Lunde øvre bruk nr. 1.


Solstad og Fjellbu.


Lunde Øvre bnr 11.


Moane under Brenne.


Saukleiv under Brenne.


Steinbakken under Brenne.


Nordistu under Brenne.


Vala nordre bnr 1. Bak: Brenne-gårder.


Steinsholt under Brenne 1965.


Brenne bnr 11 "Heiajordet" 1965.


Opsal 1965.


S. Vale nedre 1965.


S. Vale øvre 1965.


N. Vale bnr 7 1965.


N. Vale bnr 18 - 1965.


Lunde nedre bnr 3  - 1965.


Borstad 1965.


Torgrim Larsens hus i Lundebakken (Brennev. 25) 1965.


| Valebø 1952 | Valebø 1958 | Valebø 1965 1 | Valebø 1965 2 | Fra bygging av kraftlinja 1942 | Geir H. Vale 2015 |
| August Brenne | Harald Lunde |


Valebø 1965
Widerøe-bilder fra Holla historielags arkiv. Litt annet utvalg i større format.


Borstad 1965.


Hagestå - Valebø 701 (Carl Edgar Eide) 1965. Utsnitt av bildet nedenfor.


Lunde nedre bnr 1 - 1965. Gamle Valebø skole ved veikrysset.


Lunde øvre bnr 11 - 1965.


Moane under Brenne 1965.


Brenne bnr 7 "Nordistu" 1965.


Opsal 1965.

 
Steinsholt under Brenne 1965.


Vala nordre 1965.


S. Vale - nedre bnr 5 - 1965.


S. Vale - øvre bnr 2 - 1965.


N. Vale bnr 7 - 1965.


N. Vale bnr 18 - 1965.


| Valebø 1952 | Valebø 1958 | Valebø 1965 1 | Valebø 1965 2 | Fra bygging av kraftlinja 1942 | Geir H. Vale 2015 |
| August Brenne | Harald Lunde |


Fra bygging av kraftlinja gjennom Valebø 1942
Innsendt av Hermod Monsen 2016. Fotografen var hans far Magnus Monsen.


Smeden "på kraftlinja" i 1942. Foto: Magnus Monsen.


Storebrua.
Foto: Magnus Monsen.


Frakting av mastejern. Foto: Magnus Monsen.


Trommeltransport. Foto: Magnus Monsen.


Valejordet 1942. Vi ser til venstre gården til Kristen Vale (Harald Vale) og til høyre gården til Anne Synnøve og Asle.
Begge to er nordre Vale-gårder. Foto: Magnus Monsen 1942.


Foran Øvre Lunde bnr 1 (Berge). Foto: Magnus Monsen 1942.


Lundejordet med butikken. Øvre Lunde bnr 1 i bakgrunn. Mot høyre kan vi skimte gården til Kristian Lunde. Foto: Magnus Monsen.


"Stuverudhølet" 1942. Foto: Magnus Monsen.


| Valebø 1952 | Valebø 1958 | Valebø 1965 1 | Valebø 1965 2 | Fra bygging av kraftlinja 1942 | Geir H. Vale 2015 |
| August Brenne | Harald Lunde |


Geir Harald Vale - Dronefoto 2015


Nordre Vale med Valøya og Norsjø. Foto: Geir Harald Vale 2015.


Oversikt fra sør mot nord. Mossejordet (N. Vale 16) og Graver med Stuejordet, grendehuset og Borstad. Foto: Geir Harald Vale 2015.


Oversikt fra sør-øst mot nord-vest. Foto: Geir Harald Vale 2015.


Lunde-området med Brenne-området i bakgrunn. Foto: Geir Harald Vale 2015.


Osdalen under Vale. Foto: Geir Harald Vale 2015.


Nordre Vale-gårder med husa på "Valejordet". Foto: Geir Harald Vale 2015.


Galten. Foto: Geir Harald Vale 2015.


Valevegen. To Nordre Vale-gårder nærmest og de to søndre Vale-gårdene nedenfor. Foto: Geir Harald Vale 2015.


Fra Valebø brygge. Foto: Geir Harald Vale 2015.


Fra Brenne-si'a mot sydøst. Foto: Geir Harald Vale 2015.


Valebø med Dalekjenn og jernbanelinja. Foto: Geir Harald Vale 2015.


| Valebø 1952 | Valebø 1958 | Valebø 1965 1 | Valebø 1965 2 | Fra bygging av kraftlinja 1942 | Geir H. Vale 2015 |
| August Brenne | Harald Lunde |

| TIL TOPPEN |


webmaster@gamlevalebo.no