| HJEM | FORORD | ALFABETISK INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |

 
 
     
 

Matrikkelutkastet av 1950

for

Valebø

Holla herrad, Valebø sokn, Telemark

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet 14. februar 2000 ved Universitet i Oslo (UIO).


Gnr 31 Vale.
Bruksnr Navn Skyldmark Eier Merknader 
1       Utgår
2 Vale 11 mark 37 øre  Tron Johnsen Vale Valev. 53
3       Utgår
4       Utgår
5 Vale 11 mark 17 øre  Kittil Mathiassen Valev. 82
6 Vale 4 mark 68 øre  Ole Andersen  
7 Vale 2 mark 94 øre  Lars Andersen  
8 Skog 66 mark 46 øre  Kammerh. Løvenskiold  
9 Skog 1 mark 47 øre  Tron Johnsen Vale  
10 Vale 1 mark 45 øre  Kittil Mathisen  
11       Utgår
12       Utgår
13 Valøen 0 mark 85 øre  Kammerh. L. Løvenskiold  
14       Utgår
15 Usterud og Hogskog 2 mark 40 øre  Kammerh. L. Løvenskiold  
16 Vale 4 mark 41 øre  K. M. Vale Valebø 641
17 Høgset 0 mark 25 øre  Nils Hansen  
18 Vale nordre 0 mark 35 øre  Arne Kittilsen  
19 Vale 0 mark 62 øre  Norges Statsbaner  
20 Vale 0 mark 10 øre  Holla kommune  
21       Utgår
22       Utgår
23 Stuverud 1 mark 64 øre  Hermann Løvenskiold  
24 Osdalen 0 mark 45 øre  Karl Hansen Osdalen  
25       Utgår
26 En parsell 1 mark 40 øre  Cand. jur. H. Løvenskiold  
27       Utgår
28 Stuverud 0 mark 02 øre  Anders Tangen  
29 Osdalen 0 mark 05 øre  Godseier Løvenskiold  
30 Innlegget 0 mark 60 øre  H. Vale Jordstykke
31 Tuftene 0 mark 01 øre  H. Glaholt  
32       Utgår
33       Utgår
34       Utgår
35       Utgår
36 Usterud 0 mark 06 øre  Løvenskiold  

Gnr. 32 Graver.
Bruksnr Navn Skyldmark Eier Merknader 
1 Graver 12 mark 27 øre  Nils G. Ryentvedt  
2       Utgår
3       Utgår
4       Utgår
5 Graver 6 mark 96 øre  G. Knudsens enke  
6 En parsell 0 mark 18 øre  Norges Statsbaner  
7 En parsell 0 mark 20 øre  Norges Statsbaner  
8       Utgår
9       Utgår
10 Statsbanene 0 mark 45 øre  Statsbanene  

Gnr. 33 Borstad.
Bruksnr Navn Skyldmark Eier Merknader 
1 Borstad 3 mark 77 øre  Nils G. Ryentvedt  
2 Borstad skogstykket 0 mark 01 øre  Godseier Løvenskiold  
3 Idrettsplassen 0 mark 10 øre  J. Johnsen  

Gnr. 34 Lunde nedre.
Bruksnr Navn Skyldmark Eier Merknader 
1 Lunde nedre 2 mark 12 øre  John Jørgensen Brennev. 1
2 Skog 44 mark 88 øre  Kammerh. L. Løvenskiold  
3 Lunde nedre 4 mark 15 øre  K. Halvorsen Kolstad  
4       Utgår
5       Utgår
6       Utgår
7       Utgår
8       Utgår
9       Utgår
10       Utgår
11 Lunde nedre 1 mark 76 øre  J. Jørgensen  
12 En parsell 0 mark 20 øre  Norges statsbaner  
13 Lund 0 mark 07 øre  Adolf Karlsen Vala  
14 Lundeåsen 0 mark 09 øre  Knut G. Borstad  
15 Bergtun 0 mark 03 øre  Magnus Vala  
16 Solstad 0 mark 02 øre  Anders Spirdalen  
17 Sundeli 0 mark 01 øre  Godseier Løvenskiold  
18 Lunde 0 mark 01 øre  Ole J. Lunde  
19       Utgår
20 Haugestå 0 mark 08 øre  Dick Lunde  
21 Lundskog 0 mark 04 øre  Løvenskiold  
22 Skogli 0 mark 04 øre  Løvenskiold  
23 Åsli 0 mark 03 øre  Løvenskiold  
24 Bergsli 0 mark 03 øre  Løvenskiold  

Gnr. 35 Lunde øvre.
Bruksnr Navn Skyldmark Eier Merknader 
1 Lunde øvre 2 mark 95 øre  Kristen Jensen  
2       Utgår
3       Utgår
4       Utgår
5 Lunde øvre 1 mark 85 øre  H. Jørgensen Solberg  
6       Utgår
7       Utgår
8       Utgår
9       Utgår
10       Utgår
11 Lunde øvre 2 mark 05 øre  Gunhild Leifsdatter  
12       Utgår
13 Skog (nordre del) 0 mark 24 øre  Svennung Torjussen  
14       Utgår
15 Skog (søndre del) 0 mark 25 øre  Torkel Halvorsen  
16 Milebunden med skog 0 mark 24 øre  Lars E. Lunde  
17       Utgår
18 En parsell 0 mark 01 øre  Johs. G. Haukvik  
19 En parsell 0 mark 22 øre  Ole J. Lunde  
20 En parsell 0 mark 03 øre  Jens Brenne  
21 En parsell 0 mark 06 øre  Norges Statsbaner  
22 En parsell 0 mark 04 øre  Norges Statsbaner  
23 En parsell 0 mark 12 øre  Norges Statsbaner  
24 En parsell 0 mark 05 øre  Norges Statsbaner  
25 Lundevang 0 mark 02 øre  Torgrim Larsen  
26 Lundal 0 mark 02 øre  John Kristensen  
27 Lundelid 0 mark 02 øre  Knut Dukane  
28 Vestli 0 mark 02 øre  Berut Larsen  

Gnr. 36 Brenne.
Bruksnr Navn Skyldmark Eier Merknader 
1 Brenne 13 mark 16 øre  Kammerh. L. Løvenskiold  
2       Utgår
3 Brenne 3 mark 38 øre  Peder Leifsen  
4 Brenne 4 mark 36 øre  Anton Brenne  
5       Utgår
6       Utgår
7 Brenne 3 mark 26 øre  Johs Andersen Toa  
8       Utgår
9 Moene 0 mark 76 øre  Ole Sivertsen  
10       Utgår
11 Sæterskogen og Saukleivåsen 1 mark 06 øre  Ole Sivertsen Moene  
12 Saukleiv 0 mark 26 øre  Nils Jansen  
13 Skog 2 mark 46 øre  L. Løvenskiold  
14       Utgår
15 Kjosvik 5 mark 00 øre  A. Nilsen Åbol  
16 Brenneskog 4 mark 75 øre  Disp. Beruh Lie  
17 Bratsbergbanen 0 mark 07 øre     
18 Solbakken 0 mark 08 øre  Eivind Lunde  
19 En parsell 0 mark 60 øre  Norges Statsbaner  
20 Steinbakken 0 mark 08 øre  Anna Brenne Brennev. 123
21 Sjåvid 0 mark 14 øre  Ånsa Gunhild Lunde  
22 Valebø bedehus 0 mark 02 øre  Valebø Indremisjon  
23 En parsell 0 mark 42 øre  Jens Solberg  
24 Elgsprang 0 mark 25 øre  Johannes A. Sannes  
25 Eikeberg (Ekeberg) 0 mark 04 øre  Magnus og Andreas Brenne Brennev. 107

Gnr 37 Hvala.
Bruksnr Navn Skyldmark Eier Merknader 
1 Hvala 5 mark 45 øre  Karl Borgersen. Link.  
2 Hvala 0 mark 22 øre  Halvor Kittilsen  
3 Brudeskjær 0 mark 11 øre  John Gundersen  
4 Hvala 0 mark 19 øre  Halvor Kittilsen  
5       Utgår
6 Hvala lille (Vala nedre) 3 mark 44 øre  Ole Halvorsen. Link.  
7 Kåsene 0 mark 52 øre  Ole Halvorsen  
8       Utgår
9 Hvala 0 mark 28 øre  N. A. H. Stokkan  
10 Skogen og Havnekåsa 0 mark 64 øre  N. A. H. Stokkan  
11 Lofthuskåsa 0 mark 16 øre  Karl Borgersen  
12       Utgår
13 Hvalakåsene 1 mark 90 øre  Gullik Helgen  
14 Hvala (Vala midtre) 2 mark 34 øre  H. S. Innleggen. Link.  
15 Kåsene 0 mark 04 øre  H. S. Innleggen  
16 Orekåsa 0 mark 07 øre  Johan Fiskestigen  
17 Dalen 0 mark 05 øre  G. Helgen  

Gnr 38 Opsal.
Bruksnr Navn Skyldmark Eier Merknader 
1 Opsal 4 mark 65 øre  Torjus Olsen  
2 Jordstykket og vannfall 0 mark 13 øre  Kammerh. L. Løvenskiold  
3 Opsal 0 mark 07 øre  John Gundersen  
4 Galten og Maureflaten 1 mark 14 øre  John Gundersen  

 
 
Gnr 67 Vasdalen.
Bruksnr Navn Skyldmark Eier Merknader 
1 Vasdalen 2 mark 24 øre  Anund Gunnesen  
2 Jordholmen 0 mark 05 øre  H. Vasdal  
3 Vasdal 2 mark 34 øre  H. L. Spirdalen  
4       Utgår
5       Utgår
6 Knattholmen 0 mark 03 øre  H. Spirdalen  

Gnr. 68 Geitebuen.
Bruksnr Navn Skyldmark Eier Merknader 
1 Geitebuen 47 mark 00 øre  Kammerh. L. Løvenskiold  
2 Eik 1 mark 44 øre  Kammerh. L. Løvenskiold  
3 Dilsdalen 0 mark 08 øre  Kammerh. L. Løvenskiold  
4 Dilsdalen 0 mark 50 øre  Skiens Feriekoloni  
5       Utgår
6       Utgår
7 Fjellheim 0 mark 06 øre  H. Løvenskiold  

Gnr 69 Solberg.
Bruksnr Navn Skyldmark Eier Merknader 
1 Solberg 5 mark 87 øre  Kammerh. L. Løvenskiold  
2       Utgår
3       Utgår
4       Utgår
5 Solberg 1 mark 26 øre  Kammerh. L. Løvenskiold  
6 Solberg søndre 0 mark 25 øre  Herman Løvenskiold  
7 Solberg søndre 0 mark 03 øre  Herman Løvenskiold  
8 En parsell 0 mark 07 øre  Otmar Berg  
9        
10 Øverland 0 mark 22 øre  Godseier Løvenskiold  
11 Fritheim 0 mark 03 øre  Godseier Løvenskiold  
12 Fritheim 0 mark 16 øre  Godseier Løvenskiold  
13       Utgår
14 Kraftledningen Såheim, Dale, Herøya 3 mark 37 øre  Nordisk Lettmetall  

 

webmaster@gamlevalebo.no