| HJEM | FORORD | ALFABETISK INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |

 
 
 

Oppdatert 02.10.2015

Matrikel

for

Valebø-gårdene

Hollen herred af Gjerpen sorenskriveri,
Bratsberg amt.

1. april 1905

 
 


Her kan vi se hvilke eiendommer som eksisterte i 1905 og gårdenes landskyld (gårdens skattemessige verdi).

Transkribert av Gard Strøm 19.08.2015.
 

Gnr Bnr Gaardens Navn Brugets Navn Eierens eller brugerens navn Matrikelskyld Anmerkning
31 1 Vale Glaholt Kammerherre L. Løvenskiold 1 mark 23 øre Også skrevet Hvale
31 2 ditto Vale Tron Jonsen Vale 11 mark 62 øre  
31 3 ditto Glaholt Kammerherre L. Løvenskiold 1 mark 02 øre  
31 4 ditto Glaholt ditto 0 mark 85 øre  
31 5 ditto Vale Kittil Mathiassen 11 mark 17 øre  
31 6 ditto Vale Ole Andersen 7 mark 03 øre  
31 7 ditto Vale Lars Andersen 7 mark 35 øre  
31 8 ditto Skog Kammerherre L. Løvenskiold 60 mark 76 øre  
31 9 ditto Skog Tron Johnsen Vale 1 mark 47 øre  
31 10 ditto Vale Kittil Mathiassen 1 mark 45 øre  
31 11 ditto Stuverud med Heia Kammerherre L. Løvenskiold 3 mark 51 øre  
31 12 ditto Usterud ditto 1 mark 89 øre  
31 13 ditto Valøen ditto 0 mark 85 øre  
31 14 ditto Glaholt ditto 0 mark 79 øre  
31 15 ditto Usterud og Hogskog ditto 0 mark 85 øre  
32 1 Graver Graver Gunder Knudsen 10 mark 34 øre  
32 2 ditto Graver ditto 4 mark 37 øre  
32 3 ditto Graver ditto 5 mark 47 øre  
32 4 ditto Bjørndokken ditto 0 mark 19 øre  
33 1 Borstad Borstad Nils Gregersen Ryentvedt 3 mark 78 øre  
34 1 Lunde nedre Lunde nedre John Jørgensen 3 mark 97 øre  
34 2 ditto Skog Kammerherre L. Løvenskiold 16 mark 77 øre  
34 3 ditto Lunde nedre K. Halvorsen Kolstad 4 mark 22 øre  
34 4 ditto Skog Kammerherre L. Løvenskiold 9 mark 55 øre  
34 5 ditto Kjendalen ytre ditto 0 mark 63 øre  
34 6 ditto Kjendalen øvre ditto 1 mark 01 øre  
34 7 ditto Skog ditto 0 mark 17 øre  
34 8 ditto Skog ditto 0 mark 18 øre  
34 9 ditto Skog ditto 0 mark 13 øre  
34 10 ditto Skog ditto 0 mark 16 øre  
35 1 Lunde øvre Lunde øvre Kristen Jensen 3 mark 26 øre  
35 2 ditto Kjerringfjeld Kammerherre L. Løvenskiold 1 mark 94 øre  
35 3 ditto Aarefjeldlierne ditto 2 mark 27 øre  
35 4 ditto Rullebakkene og Nordre Langaasen (skog m.m.) ditto 2 mark 46 øre  
35 5 ditto Lunde øvre H. Jørgensen Solberg 1 mark 87 øre  
35 6 ditto ditto Kammerherre L. Løvenskiold 1 mark 13 øre  
35 7 ditto ditto ditto 2 mark 65 øre  
35 8 ditto ditto ditto 3 mark 12 øre  
35 9 ditto ditto ditto 1 mark 21 øre  
35 10 ditto ditto ditto 0 mark 57 øre  
35 11 ditto ditto Gunhild Leifsdatter 2 mark 05 øre  
35 12 ditto Skog Kammerherre L. Løvenskiold 0 mark 76 øre  
35 13 ditto ditto (nordre del) Svennung Torjussen 0 mark 25 øre  
35 14 ditto ditto Kammerherre L. Løvenskiold 0 mark 09 øre  
35 15 ditto ditto (søndre del) Torkel Halvorsen 0 mark 25 øre  
35 16 ditto Milebunden med skog Lars E. Lunde 0 mark 94 øre  
36 1 Brenne Brenne Kammerherre L. Løvenskiold 5 mark 63 øre  
36 2 ditto ditto ditto 5 mark 26 øre  
36 3 ditto ditto Peder Leifsen 13 mark 40 øre  
36 4 ditto ditto Rollef Anundsen 2 mark 76 øre  
36 5 ditto ditto Kammerherre L. Løvenskiold 2 mark 46 øre  
36 6 ditto Skog Rollef Anundsen 1 mark 60 øre  
36 7 ditto Brenne Joh.s Andersen Toa 3 mark 26 øre  
36 8 ditto ditto Kammerherre L. Løvenskiold 2 mark 46 øre  
36 9 ditto Moene Ole Sivertsen 0 mark 76 øre  
36 10 ditto Svartfjeld (Skog) Kammerherre L. Løvenskiold 1 mark 10 øre  
36 11 ditto Sæterskogen og Saukleivaasen Ole Sivertsen Moene 1 mark 52 øre  
36 12 ditto Saukleiv Nils Jansen 0 mark 26 øre  
37 1 Hvala Hvala Karl Borgersen 5 mark 45 øre Alm. skrevet Hvale lille
37 2 ditto ditto Halvor Kittilsen 0 mark 22 øre  
37 3 ditto Brudeskjær John Gundersen 0 mark 11 øre  
37 4 ditto Hvala Halvor Kittilsen 0 mark 19 øre  
37 5 Utgaat Utgaat Utgaat Utgaat Utgaat
37 6 Hvala Hvala lille Ole Halvorsen 5 mark 85 øre  
37 7 ditto Kaasene ditto 0 mark 56 øre  
37 8 ditto Hvala John Andersen 0 mark 71 øre  
37 9 ditto ditto N.  A. H. Stokkan 0 mark 28 øre  
37 10 ditto Skogen og Havnekaasa ditto 0 mark 64 øre  
37 11 ditto Lofthuskaasa Karl Borgersen 0 mark 16 øre  
37 12 ditto Hvaledalen John Andersen 0 mark 42 øre  
37 13 ditto Hvalekaasene ditto 0 mark 77 øre  
38 1 Opsal Opsal Torjus Olsen 4 mark 65 øre Udtales Oksal
38 2 ditto Jordstykke og Vandfald Kammerherre L. Løvenskiold 0 mark 13 øre  
38 3 ditto Opsal John Gundersen 0 mark 07 øre  
38 4 ditto Galten og Maureflaaten ditto 1 mark 14 øre  
67 1 Vasdalen Vasdalen Anund Gunnesen 4 mark 73 øre  
68 1 Gjeitebuen Gjeitebuen Kammerherre L. Løvenskiold 47 mark 72 øre Alm. skrevet Gjedeboen
68 2 ditto Eik ditto 1 mark 36 øre  
68 3 ditto Dilsdalen ditto 0 mark 58 øre  
69 1 Solberg Solberg ditto 4 mark 41 øre  
69 2 ditto Killingkoven ditto 0 mark 58 øre  
69 3 ditto Solberg ditto 2 mark 37 øre  
69 4 ditto ditto ditto 1 mark 18 øre  
 
 

webmaster@gamlevalebo.no