| HJEM | FORORD | ALFABETISK INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Oppdatert 02.10.2015


Extraskat-Mandtall
 
for

Hvalebøe

1762
 

Etter skannet original på Digitalarkivet.

Se Original.

Transkribert av Gard Strøm 18.8. 2015.


Hovedgårder (matrikkelgårder) med underbruk nevnt i 1762.


Her er oppført mann og kone, gårdmenn, husmenn og inderster og tjenestefolk, samt alle barn over 12 år. G.S.


Holden Sogn, Romnæs Annex - Hvalebøe


Opsal
Beneficeret Gods (= Kongens gods, som før reformasjonen var eid av den katolske kirke).

Mand og Hustru
Christen Nielsøn, Kirsten Gundersd.

Piger over 12 aar
Ingebor Siversd., Kirsten Kiøstolsd.

Andre Hos sig værende:
Anna Rasmusd., Enche. Gammel og skrøbelig.

Huusmænd, Inderster med børn
Lars Johannisøn, Kirsten Levorsd.
 


Lille Hvale (Vala)
Selvejende Gods.

Mand og Hustru:
Halvor Olsøn, Karen Gundersd.

Børn over 12 aar: Giertrud Halvorsdatter.

Piger over 12 aar: Anna Halvorsd.

Andre Hos sig værende:
Gunder Halvorsøn, Anna Olsd.

Huusmænd, Inderster med børn:
Karen Clausd., Enche i slet omstændighed.

-----

Mand og Hustru
Halvor Andersøn, Kirsten Tovsd.

Tienestekarle: Jens Pedersøn.

Andre Hos sig værende: Kirsten Jensd., Encke, Krybbel (krøpling) og Tor Vetlesøn.

Huusmænd, Inderster med børn:
Jørgen Halvorsøn, Berte Ledvorsd.
Berthe Andersd., Encke i slet omstendighed.


Brænne
Selvejende Gods.

Mand og Hustru: Ole Sivertsøn, Aaste Torgrimsd.
Børn over 12 aar: Sivert Olsøn.

Tienestekarl: Torgrim (strøket igjen).
Drenge over 12 aar: Torgrim Gullichsøn.
Piger over 12 aar: Aslou Gullichsd., Sidsel Nielsd.

-----

Mand og Hustru: Lars Olsøn, Maren Andersd.
Børn over 12 aar: Ole Larsøn.

Tienestekarl: Ole Helgesøn.

Huusmænd, Inderster med børn: Sivert Olsøn, Maren Nielsd.


Øvre Lunde
Selvejende Gods.

Mand og Hustru: Ole Torgrimsøn, Aaste Andersdatter.
Børn over 12 aar
: Torgrim Olsøn, Gunnil Olsd., Svanou Olsd.

Andre Hos sig værende: Torgrim Annundsen, Soldat.

-----

Mand og Hustru: Anders Jonsøn, Cathrine Jørgensd.
Børn over 12 aar: Gregar Vetlsesøn, Liv Vetlesd. Begge Stivbørn.
 


Nedre Lunde
Beneficeret Gods.

Mand og Hustru: Anders Andersøn, Anna Halvorsd.

Drenge over 12 aar: Jon Halvorsøn.
Piger over 12 aar: Ingebor Ledvorsd.

Andre Hos sig værende: Anders Rolfsøn, Karen Poulsd.

Huusmænd, Inderster med børn:
Johannes Olsøn, Agatha Andersd.
Ole Johannesøn, Maren Jacobsd.
Peder Pedersøn, Soldat, Maren Jørgensd., Ingebor Jørgensd.
 


Borstad
Selvejende Gods.

Mand og Hustru: Maren Jonsd., Enche.
Børn over 12 aar: Anders Christensøn.

Tienestekarl: Johannes Johannisøn.
Piger over 12 aar: Kirsten Kiøstolsd.
 


Grawer
Selvejende Gods.

Mand og Hustru: Augustinus Jensøn, Aaste Tygesd.
Børn over 12 aar: Jens Augustinusøn, Johannes Augustinusøn, Tyge Augustinusøn.

Piger over 12 aar: Ingebor Pedersd., Synnev Larsd., Berthe Andersd., Ingebor Nielsd.


Store Hvale
Leylændings Gods.

Mand og Hustru: Arve Andersøn, Karen Harralsd.

Tienestekarle: Anders Jørgensøn.
Piger over 12 aar: Aaste Annunsd., Maren Olsd., Anna Halvorsd.

Huusmænd, Inderster med børn:
Niels Elefsøn, Anna Gundersd.

-----

Mand og Hustru: Ole Jonsøn, Anna Tollefsd.
Børn over 12 aar: Kirsten Olsd., Karen Olsd.

Tienestekarle: Tollef Tollefsøn, Poul Andersøn.
Drenge over 12 aar: Sivert Jacobsøn.
Piger over 12 aar: Marthe Olsd.

Andre Hos sig værende: Kirsten Olsd., Enche.

Huusmænd, Inderster med børn:
Niels Mathisøn, Bergith.

Torsten Svensøn.

Michel Svennumsøn Soldat, Agatha Nielsd.

Anders Sivertsøn Soldat, Aasil Olsd.

Arve Jonsøn.

Johanne Harralsd.

Marthe Andersd.
 


Solberg
Selvejende Gods.

Mand og Hustru: Anders Nielsøn, Anna Gudmundsd.
Børn over 12 aar: Niels Andersøn.

Huusmænd, Inderster med børn:
Anders Pedersøn.
Peder Joransøn.
Maren Pedersd. (tienestepige?)
 


Helgen Annex
 


Gieddeboen
Leylændings Gods.

Mand og Hustru: Jens Andersøn, Inger Torbiørnsd.
Børn over 12 aar: Morthen Jenssøn (Morten Jensen), Anders Jensøn, Karen Jensd.

Huusmænd, Inderster med børn:
Ole Jensøn, Anna Eschilsd.


Wasdalen
Kirkegods.

Mand og Hustru: Eschild Rasmusøn, Ovid Hansd.
Børn over 12 aar: Rasmus Eschildsøn Soldat, Hans Eschildsøn.

Piger over 12 aar: Lisbeth Østensd.

Huusmænd, Inderster med børn:
Lars Mortensen, Maren Rasmusdatter.
Børn over 12 aar: Karen Larsd., Inger Larsd., Jens Larsen.


Mandtallet er undertegnet på Holden Præstegaard d. 20. Nov. 1762 av C. Holm og Lensmand G. Pedersøn, samt følgende "Medhielpere":

Halvor Olsen Tved, Ole Andersen Tved, Jørgen Pedersøn Ytterbøe, Peder Jensøn Omtved, Augustinus Jensøn Grawer og
Christen Nielsøn Opsal.


webmaster@gamlevalebo.no