| HJEM | FORORD | ALFABETISK INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |

 
 
 

Oppdatert 07.10.2016


Folketellingen
 
for

Valebø

1891
 

Den 1te Januar 1891

Tellerens navn: Halvor Kolstad.

Transkribert av Gard Strøm juli 2015.

 

Hovedgårder (matrikkelgårder) med underbruk nevnt i 1891.


Noen forkortelser og forklaringer:
ditto = samme som.
f. = født.
Inderst = Beboer hos en familie, med egen husholdning.
No. = Nummer.
tnd. = tønder = tønner. Måleenhet.
Udsæd = Lagrede frø, (samt settepoteter) til årets avling.
Vikke = En liten belgvekst brukbar til dyrefôr.

Folketellinger er ikke alltid helt korrekt. Vi skal ikke stole 100% på fødselsår. Heller ikke fødested kan være rett. Nettopp derfor
er folketellinger kun en sekundærkilde mens kirkebøkene en primærkilde. Folketellinger har dog enkelte opplysninger vi ikke
finner annet sted og er allikevel verdifulle.

Skrivemåter på personnavn og stedsnavn varierer med personene som skrev dem ned og kan ikke sees på som riktig eller galt.
Ei folketelling er et "situasjonskart" over hvem som bodde hvor på en bestemt tid og hva vedkommende levde av der og da.
G.S.


Vale


Nye gnr/ bnr (etter 1889).

31/1 Gladholt.

Halvor Halvorsen Glaholdt, Leilænding, Enkemand, f. 1839 i Saude.
Ingeborg Berthine Halvorsdatter, Ugift, hjemmeværende datter, f. 1875 i Holden.
Gunder Halvorsen, Ugift, Søn, mest Skogsdrift, f. 1873 i Holden.

Halvor Halvorsen, Hustømmermand, Inderst (og søn), f. 1866 i Holden.
Gunhild Thorgrimsdatter, Hustru, f. 1863 i Saude.
Halvor Halvorsen, Søn, f. 1887 i Holden.
Theodor Halvorsen, Søn, f. 1888 i Holden.
Inga Karine Halvorsdatter, Datter, f. mai 1890 i Holden.


31/17 Glaholt.

Gunder Sigurdsen Glaholdt, Skovarbeider, Inderst, f. 1844 i Holden.
Dorthea Halvorsdatter, Hustru, f. 1839 i Gjerpen.
Søren Gundersen, Søn, Skovarbeider, f. 1873 i Gjerpen.
Halvor Gundersen, Søn, Skovarbeider, f. 1876 i Holden.
Maren Kirstine Gundersdatter, Datter, f. 1881 i Holden.


31/3 Glaholt.

Guro Halvorsdatter, Ugift, Gaardbrugerske, Selveier, f. 1828 i Saude.


31/4 Glaholt nedre.

Rollef Thorstensen Glaholdt, Gaardbruger, Skovarbeider, Selveier, f. 1831 i Saude.
Mari Gjermundsdatter, Hustru, f. 1841 i Saude.
Halvor Rollefsen, Søn, Ugift, Sysselsat ved husligt Arbeid, f. 1873, Holden.
Kari Rollefsdatter, Datter, Ugift, Fjøsstel, f. 1866 i Holden.
Gunhild Rollefsdatter, Datter, f. 1877 i Holden.
Anne Rollefsdatter, Datter, f. 1879 i Holden.
Maren Rollefsdatter, Datter, f. 1882 i Holden.
Marie Rollefsdatter, Datter, f. 1886 i Holden.

Midlertidig tilstedeværende:
Thorsten Rollefsen, (Søn), Ugift, Træmassefabrikarbeider, f. 1868 i Holden. Sædvanligt Bosted: Fossum pr. Skien (i Gjerpen!).
Theodor Andersen, f. 1871 i Gjerpen, Ugift, Træmassefabrikarbeider, f. 1871 i Gjerpen. Sædvanligt Bosted: Fossum pr. Skien (i Gjerpen!). 
 


31/14(15) Usterud (vestre).

Lars Johnsen Usterud, Leilænding, f. 1844 i Saude.
Anne Thorgrimsdatter, Hustru, f. 1847 i Gjerpen.
Anne Larsdatter, Datter, f. 1881 i Holden.
Inger Larsdatter, Datter, f. 1883 i Holden.
John Larsen, Søn, f. 1884 i Holden.
Thorgrim Larsen, Søn, f. 1886 i Holden.


31/12 Usterud.

Lars Evensen Usterud, Skovbetjent Privat, f. 1849 i Holden.
Marie Jørgensdatter, Hustru, f. 1845 i Holden.
Hans Larsen, Søn, f. 1883 i Holden.
Jørgen Larsen, Søn, f. 1885 i Holden.
Gunhild Kirstine Larsdatter, Datter, f. 1880 i Holden.

Kirsten Marie Thronsdatter, Ugift, Budeie, f. 1869 i Holden.

(Familien) Midlertidig Fraværende. Paa Jøntvedt i Holden. (Budeia passet gården. G.S.).


31/11 Stuverud.

Ole Johnsen Stuvrud, Leilænding, f. 1846 i Saude.
Margit Olsdatter, Hustru, f. 1841 i Saude. Søskendbørn.
Ole Olsen, Søn, Ugift, Sysselsat med Jordbrug og Skovdrift, f. 1871 i Saude.
Thorgrim Olsen, Søn, Husligt Arbeide, f. 1874 i Saude.
Ellef Olsen, Søn, Sysselsat med Skovdrift, f. 1877 i Holden.
Halvor Olsen, Søn, f. 1878 i Holden.
Gunhild Olsdatter, Datter, f. 1884 i Holden.


31/5 Hogsodde.

Ubeboed.


31/2 Hogsodde.

Nils Nilsen Hogsodde, Huusmand med Jord, Dagarbeider, f. 1820 i Holden. Jarlsberger.
Grete Torgrimsdatter, Hustru, f. 1831 i Holden. Jarlsberger.
Maren Johanne Nilsdatter, Datter, Husgjerning, f. 1870 i Holden. Jarlsberger.
Halvor Nilsen, Søn, Træskomager, f. 1872 i Holden. Jarlsberger.


31/6 Osdalen.

Thorsten Hansen Osdalen, Husmand med Jord, Skovarbeider, f. 1830 i Saude.
Børthe Marie Nilsdatter, Hustru, f. 1853 i Holden.
Nils Thorstensen, Søn, f. 1882 i Holden.
Anne Kirstine Thorstensdatter, Datter, f. 1885 i Holden.
Lars Thorstensen, Søn, f. 1886 i Holden.
Andreas Thorstensen, Søn, f. Oktober 1889 i Holden.


31/1 Osdalen.

Jens Halvorsen Osdalen, Husmand med Jord, Skovarbeider, f. 1863 i Saude.
Karen Marie Thorstensdatter, Hustru, f. 1856 i Holden.
Halvor Jensen, Søn, f. Mai 1889 i Holden.
Anna Kirstine Jensdatter, Datter, f. 1884 i Holden.
Aaste Jensdatter, Datter, f. 1886 i Holden.


31/13 Valøen.

Kittil Halvorsen Valøen, Bruger og Tømmerhugger, f. 1844 i Saude. Jarlsberger.
Ingeborg Thorstensdatter, hustru, f. 1853 i Saude. Jarlsberger.
Ingeborg Kittilsdatter, Datter, f. 1878 i Saude. Jarlsberger.
Halvor Kittilsen, Søn, f. 1882 i Saude. Jarlsberger.
Kirsti Kittilsdatter, Datter, f. 1884 i Saude. Jarlsberger.
Thorsten Kittilsen, Søn, f. 1886 i Saude. Jarlsberger.
Ole Kittilsen, Søn, f. 1888 i Saude. Jarlsberger.


Merknad: Menigheten "Jarlsberger" er en forløper for "Det Evangelisk Luterske Kirkesamfunn" (D.E.L.K.).
På folkemunne, litt respektløst, kalt for "tørklemenigheten". I en periode på 1800-tallet ble de også kalt for
"Østlendingene".
G. Strøm.


31/2 Valestrand.

Tellef Pedersen Valestrand, Forpagter og Skomager, f. 1814 i Holden.
Gunhild Marie Andersdatter, Hustru, f. 1851 i Holden.
Peder Tellefsen, Søn, f. 1882 i Holden.


31/2 Vale.

John Bentsen Vale, Gaardbruger, lidt Skovdrift og Selveier, f. 1826 i Holden.
Kiersti Nilsdatter Vale, Hustru, f. 1843 i Holden. Næstsøskendebørn (tremenninger).
Halvor Johnsen Vale, Søn, f. 1879 i Holden.
Nils Johnsen Vale, Søn, f. 1884 i Holden.
Bent Johnsen Vale, Søn, f. 1888 i Holden.
Aslaug Marie Johnsdatter Vale, Datter, f. 1881 i Holden.

Gjermund Rollefsen Vale, Gaardskarl, f. 1871 i Holden.
Karen Nilsdatter Vale, Budeie og Stuepige, f. 1872 i Holden.


31/6 Vale.

Halvor Jørgensen Vale, Gift, Leilænding, f. 1847 i Holden.
Ingeborg Jensdatter Vale, Hustru, f. 1848 i Holden.
Aslaug Halvorsdatter Vale , Datter, Husgjerning, f. 1875 i Holden.
Aaste Halvorsdatter Vale, Datter, f. 1877 i Holden.
Jørgen Halvorsen Vale, Søn, f. 1882 i Holden.
Jens Halvorsen Vale, Søn, f. 1882 i Holden.

Kirsten Jørgensdatter Vale, Ugift, Sypige, f. 1844 i Holden.

Halvor Thronsen, Ugift, Gaardsgut, f. 1871 i Holden.
Haaken Andersen, Enkemand, f. 1803 i Holden, Taget til forpleining. Forsørges af Fattigkassen.


31/5 Vale.

Kittil Mathisen Vale, Gaardeier, f. 1841 i Holden. Jarlsberger.
Anne Marie Johnsdatter Vale, Hustru, f. 1845 i Holden. Jarlsberger.
Anethe Kittilsdatter Vale, Datter, Husgjerning, f. 1875 i Holden. Jarlsberger.
John Kittilsen Vale, Søn, f. 1882 i Holden. Jarlsberger.
Mathias Kittilsen Vale, Søn, f. 1884 i Holden. Jarlsberger.
Marie Kittilsdatter Vale, Datter, f. 1885 i Holden. Jarlsberger.
Karen Andrea Kittilsdatter Vale, Datter, f. 1888 i Holden.  Jarlsberger.
Maren Kirstine Kittilsdatter Vale, Datter, f. Juli 1890 i Holden. Jarlsberger.

Marie Bentsdatter Vale, Enke, Husfaderens Svigermoder, f. 1817 i Holden. Jarlsberger.

Nils Bentsen, Gaardsgut, f. 1875 i Holden.

Merknad: Menigheten "Jarlsberger" er en forløper for "Det Evangelisk Luterske Kirkesamfunn" (D.E.L.K.).
På folkemunne, litt respektløst, kalt for "tørklemenigheten". I en periode på 1800-tallet ble de også kalt for
"Østlendingene".
G. Strøm.


31/7 Vale.

Gunder Arvesen Vale, Gaardbruger, Skovdrift, Leilænding, f. 1815 i Holden.
Aaste Kirstine Jørgensdatter, Hustru, f. 1824 i Holden. Søskendebarn. Jarlsberger.
Anders Halvorsen, Fostersøn, f. 1880 i Holden. Midlertidig fraværende: Jælset, Holden Herred.

Anne Karine Torgrimsdatter, Ugift, Budeie, f. 1839 i Holden. Jarlsberger.
Margit Olsdatter, Ugift, Budeie og Stuepige, f. 1865 i Saude.
Hans Thronsen, Ugift, Gaardskarl, f. 1866 i Holden.
Anders Halvorsen, Ugift, Gaardskarl, f. 1873 i Saude.


Graver

32/1 Graver.

Knut Gundersen Graver, Gaardbruger, Gaardeier, f. 1817 i Saude.
Gunhild Pedersdatter Graver, Hustru, f. 1810 i Holden. Jarlsberger.

John Tronsen, Ugift, Gaardsgut, f. 1865 i Holden.

Besøgende:
Nils Gregersen, Dagarbeider, gift med Husfaderens Datter, f. 1843 i Nummedal. Nu hjemkommen fra Amerika.
Ingeborg Knutsdatter, Datter, Budeie, Gift, f. 1847 i Saude.
Helga Nilsdatter, Husfaderens datterdatter, Stuepige, f. 1875 i Holden.
Knut Nilsen, Husfaderens Dattersøn, f. 1877 i Holden.

Johanne Amundsdatter (Johanne Anundsdatter?), Ugift, f. 1844 i Holden, Sindsvag fra voksen alder. Forsørget af Fattigvæsenet.
"Besøgende til Forpleining af Fattigvæsenet."


32/3 Graver.

Ubeboet.


32/1 Skottet.

Nils Gundersen Skottet, Forpagter og Skovarbeider, f. 1829 i Holden. Jarlsberger.
Anne Olsdatter, Hustru, f. 1825 i Holden. Jarlsberger.
Marie Olsdatter Skottet, Ugift, Spinder og Binder, f. 1830 i Holden. Jarlsberger. Forsørget af Fattigkassen.


35/1 Milebund.

Ole Johannesen Milebaand, Husmand med Jord, Pladsbruger, f. 1850 i Holden. Delvis forsørget af Fattigkassen.
Margit Olsdatter, Hustru, f. 1846 i Saude.
Ole Olsen, Søn, f. 1876 i Holden.
Johan Olsen, Søn, f. 1882 i Holden.
Halvor Olsen, Søn, f. 1884 i Holden.
Olava Marie Olsdatter, Datter, f. 1886 i Holden.
Inger Marie Olsdatter, Datter, Budeie, f. 1872 i Holden. Midlertidig Tilstedeværende. Sædvanligt Bosted: Sannæs i Holden.
Maren Kirstine Olsdatter, Datter, Barnepige hos Amtsgartner, f. 1880 i Holden. Sedvanligt Bosted: Lund i Holden Herred.
 


Borstad

33/1 Borstad.

Ubeboet.


Lunde nedre

34/1 Lunde.

John Jørgensen Lunde, Gaardbruger, Gaardeier, f. 1842 i Holden.
Kristi Olsdatter, Hustru, f. 1846 i Saude.
Ole Johnsen Lunde, Søn, f. 1880 i Holden.
Marthe Elisabet Johnsdatter, Datter, f. 1882 i Holden.
Aslaug Kirsten Johnsdatter, Datter, f. 1883 i Holden.
John Johnsen, Søn, f. 1885 i Holden.
Anne Marie Johnsdatter, Datter, f. 1887 i Holden.
Halvor Johnsen, Søn, f. Januar 1890.

Besøgende:
Jørgen Johnsen, Søn, Ugift, Træsliber ved Tremassefabrik, f. 1867 i Holden. Sædvanligt Bosted: Vadrette i Gjerpen.
Jens Johnsen, Søn, Ugift, Træsliber ved Tremassefabrik, f. 1865 i Holden. Sædvanligt Bosted: Vadrette i Gjerpen. 

Peder Andersen, Gaardsgut, Ugift, f. 1872 i Saude.


34/3 Lunde.

Halvor Halvorsen Lunde, Skolelærer, Gaardeier, f. 1844 i Bøe, Thelemarken.
Karen Mathea Kristensdatter, Hustru, f. 1849 i Nordrehov, Buskerud.
Maren Halvorsdatter, Datter, Budeie, f. 1871 i Holden.
Karl Halvorsen, Søn, Skoleelev, Gaardsarbeide, f. 1874 i Holden. Sædvanligt Bosted; Nordbø, Bø i Thelemarken.
Halvor Halvorsen, Søn, f. 1877 i Holden.
Hanna Halvorsdatter, Datter, f. 1880 i Holden.
Jørgen Halvorsen, Søn, f. 1882 i Holden.
Olaf Halvorsen, Søn, f. 1884 i Holden.
Karoline Halvorsdatter, Datter, f. 1888 i Holden.

Johannes Olsen, Gaardskarl, Ugift, f. 1874 i Mælum (Solum).

Nils Nilsen, Ugift, f. 1842 i Holden. Taget til Forpleining af Fattigvæsenet. Sindsvag fra voksen alder. Forsørget af Fattigvæsenet.


34/5 Kjendalen (nedre).

Senere også kalt "Sigurdsdalen" (Ytterbøe). Trolig etter nettopp denne Sigurd.

Sigurd Gundersen Tjerndalen, Leilænding, Fattigunderstøttelse, f. 1820 i Saude.
Olau Andersdatter, Hustru, f. 1825 i Holden.
Ingeborg Marie Sigurdsdatter, Datter, Ugift, f. 1864 i Holden. Steller med sine gamle Forældre.

Karen Marie Andersdatter, Ugift, Logerende hører til Familien, f. 1815 i Holden. Sindsvag fra voksen alder. Taget til Forpleining af Fattigkassen. Forsørges af Fattigkassen.

Anders Sigurdsen Kjendalen, Ugift, Skovarbeider, f. 1860 i Holden.
Aase Thorgrimsdatter, Enke, Husholderske (for Anders Sigurdsen), f. 1863 i Saude.
Ole Andreas Olsen, Husholderskens barn, f. 1884 i Holden.


34/6 Kjendalen (øvre).

John Olsen Tjerndalen, Leilænding og Skovarbeider, f. 1851 i Saude.
Karen Andrea Korneliusdatter, Hustru, f. 1850 i Holden.
Ole Johnsen, Søn, f. 1876 i Saude.
John Johnsen, Søn, f. 1879 i Saude.
Ingeborg Johnsdatter, Datter, f. 1882 i Saude.


34/2 Ekstul.

Anders Timandsen Eikstul, Gift, Husmand med Jord, skovarbeider, f. 1866 i Sansvær.
Anne Ingebretsdatter, Hustru, f. 1865 i Gjerpen.
Theodor Andersen, Søn, f. Marts 1890 i Gjerpen.

Ditlev Timandsen, Broder af Husmanden, sysler med Hustellet, Ugift, f. 1875 i Sansvær.
Ole Ingebretsen Eekstul, Ugift, Privat Skovbetjent, f. 1862 i Gjerpen.


Lunde øvre

35/1 Lunde.

Peder Johnsen Vale, Amtsgartner, f. 1865 i Holden.
Sina Evensdatter, Hustru, f. 1866 i Holden.
Aslaug Marie Pedersdatter, Datter, f. 1888 i Holden.
Besøgende: Maren Kirstine Olsdatter, Barnepige, f. 1880 i Holden. Sædvanligt Bosted: Milebaand i Valebø.

Besøgende, hører til Familien:
Hans Evensen Lunde, Lærer ved Folkeskolen, Ugift, f. 1864 i Holden. Sædvanligt Bosted: Fredrikshald (Halden).
Besøgende: Gurine Høversland(?), Folkeskolelærinde, Ugift, f. 1862 i Ørnled, Luster og Mandal (Amt).


35/5 Lunde.

Ubeboed.


35/7 Lunde (Spirdalen).

Halvor Olsen Spiredalen, Inderst, Skovarbeider, f. 1843 i Saude. Forsørges delvis af Fattigkassen.
Anne Thorine Johnsdatter, Hustru, f. 1855 i Saude. Ditto.
Anne Halvorsdatter, Datter, f. 1878 i Saude (Sauherad).
Ole Halvorsen, Søn, f. 1881 i Holden.
Hanna Halvorsdatter, Datter, f. 1887 i Holden.
Alma Kristine Halvorsdatter, Datter, f. November 1890.


35/3 Lunde (Hanskaas).

Hans Torjusen Hanskaas, Inderst og Skovarbeider, f. 1859 i Solum.
Helene Nilsdatter, Hustru, f. 18157 i Solum.
Nils Hansen, Søn, f. 1879. Midlertidig fraværende. Paa Odden i Solum.
Thomas Hansen, Søn, f. 1882 i Solum.
Olette Marie Hansdatter, Datter, f. 1887 i Solum.
Hanna Ellen Hansdatter, Datter, f. 1889 i Holden.


35/2 Lunde.

Ubeboed.


35/4 Dalekaas.

Ubeboed.


Brænne

36/4 Brænne.

Søren Andreas Sivertsen, Gaardbruger, Selveier, Landhandler, f. 1845 i Holden.
Ingeborg Kirstine Gundersdatter, Hustru, f. 1848 i Holden.

Halvor Sivertsen, Gaardbruger, Selveier, Enkemand, f. 1850 i Holden.
Karen Jørgensdatter, Bagstekone, Enke, f. 1832 i Holden. Delvis Forsørget ved Legat.

Martine Elisabet Sivertsdatter, Ugift, Logerende hørende til Familien, f. 1846. Sindsvag fra voksen alder.
Guro Larsdatter, Ugift, Sypige, Logerende hørende til Familien, f. 1872.

Torsten Evensen, Gaardsgut, f. 1867 i Saude.

Johannes Svendsen, Jordarbeider, Dagarbeider, Ugift, Enslig Logerende, f. 1832 i Karlstad, Sverige. Intet fast Bosted.


36/7 Brænne.

Torsten Halvorsen Brenne, Inderst og Jordbrugsarbeider, f. 1835 i Saude.
Gunhild Kirstine Leivsdatter, Hustru, f. 1838 i Saude. Jarlsberger.
Gunhild Thorstensdatter, Hjemmeværende Datter, f. 1865 i Saude.
Hans Thorstensen, Søn, Kjørekarl, f. 1874 i Saude. Besøgende. Bosted: Eidanger.

Knut Pedersen, Logerende, Ugift, , f. 1871 ubekjendt. Omvandrende Boghandler. Bosted: Voldens Præstegjeld (Volda).

Nora Alise Olsdatter, Datter, f. 1888 i Holden. Forsørger: Politibetjent og Former.


36/3 Brænne.

Gunder Knudsen, Gaardbruger, f. 1844 i Saude.
Guro Olsdatter, Hustru, f. 1855 i Holden.
Knud Gundersen, Søn, f. 1888 i Holden.
Ole Gundersen, Søn, f. Juni 1890 i Holden.
Gunhild Gundersdatter, Datter, f. Juni 1890 i Holden.

Ingeborg Tellefsdatter, Tjenestepige, Ugift, Budeie, f. 1861 i Siljord.
Ingeborg Kittilsdatter, Tjenestepige, Ugift, Barnepige, f. 1875 i Saude.


36/1 Brænne.

Kristen Jensen Brenne, Gaardbruger, Leilænding, f. 1843 i Holden.
Kirsti Ellefsdatter, Hustru, f. 1852 i Saude (Sauherad).
Kari Kristensdatter, Datter, Husgjerning og Fjøsstell, f. 1875 i Holden.
Edevart Kristensen (Edvard Kristensen), Søn, f. 1877, ditto.
Maren Thorine Kristensdatter, Datter, f. 1879, ditto..
Jens Kristensen, Søn, f. 1881, ditto.
John Kristensen, Søn, f. 1883, ditto.
Simen Kristensen, Søn, f. 1885, ditto.
Kristen Kristensen, Søn, f. 1887, ditto.
Ingeborg Kirstine Kristensdatter, Datter, f. 1888, ditto.
Marie Kristine Kristensdatter, Datter, f. Desember 1889, ditto.

Aaste Johnsdatter, Enke, Husfaderens Moder, Spinder, f. 1820, ditto. Forsørges af Legat og Sønnen.
Marthe Kristensdatter, Ugift, Taget til Forpleining af Fattigvæsenet, f. 1847, ditto. Forsørget af Fattigvæsenet. Sindssvag, medfødt.


36/5 Brænne, Blaksmyr(?).

Ubeboed.


36/2 Sjaavid.

Bjørn Johnsen Sjaavid, Inderst og Skovarbeider, f. 1853 i Saude (Sauherad).
Anne Anundsdatter, Hustru, f. 1863 i Bø Thelemarken.

John Johnsen Braakensrud, Ugift, Inderst, Kjørekarl i Skogsdrift, f. 1865 i Saude.
Ingebret Hansen Sjaavid, Ugift, Inderst, Tømmerhugger, f. 1856 i Saude.


36/4 Brænneplads.

Kornelius Olsen, Pladsbruger med Jord, f. 1809 i Holden.
Anne Karine Andersdatter, Hustru, f. 1813, ditto.

Gunder Halvorsen, Gift, medbruger af Plads, Skomager og Skovarbeider, f. 1838 i Saude (Sauherad).
Ingeborg Kirstine Korneliusdatter, Hustru, f. 1844 i Holden.
Karl Halvorsen (Karl Gundersen), Søn, Sysler med Husarbeider, f. 1875, ditto.
Kari Gundersdatter, Datter, f. 1877, ditto.
Halvor Gundersen, Søn, f. 1881, ditto.
Anne Karine Gundersdatter, Datter, f. 1888, ditto.

Anders Anundsen, Ugift, Taget til Forpleining af Fattigvæsenet, f. 1857 i Holden. Sindssvag fra fødselen. Forsørget af Fattigvæsenet.

Paul Sakariasen, Inderst, Skomager og Tømmerhugger, f. 1835 i Saude.
Anne Korneliusdatter, Hustru, f. 1836, ditto.


36/6 Sauklev.

Thron Hansen, Husmand med Jord og Skovarbeider, f. 1835 i Saude (Sauherad).
Gunhild Johnsdatter, Hustru f. 1835, ditto.
Thorsten Thronsen, Søn, Skovarbeider, f. 1870 i Holden.
Ingeborg Thorine Thronsdatter, Datter, Husgjerning og Kreaturstell, f. 1863, ditto.
Karl Edvard Thronsen, Søn, Sindssvag medfødt, f. 1879, ditto.

Gustav Gustavsen, Besøgende Dattersøn, f. Januar 1890. Forsørges af Thron Hansen.


36/9 Moene.

Ole Sivertsen, Gaardeier, Skovbetjent, f. 1854 i Holden.
Anne Kristensdatter, Hustru, f. 1858 i Saude (Sauherad).
Severin Kristian Olsen, Søn, f. 1884 i Holden.
Kristen Olsen, Søn, f. 1886, ditto.

Børthe Marie Gundersdatter, Faderens Moder, Enke, f. 1822, ditto. Forsørges af Sønnen.


Vala

37/1 Vala.

Mari Tellefsdatter Vala, Jordbrugerske, Selveier, Enke, f. 1844 i Saude (Sauherad).
Tellef Olsen, Søn, Gaardsarbeide, f. 1871 i Holden.
Ole Olsen, Søn, f. 1879, ditto.

Børthe Kirstine Mattisdatter, Ugift, Taget til Forpleining af Fattigkassen, f. 1846, ditto. Sindssvag fra første Barneaar. Forsørges af Fattigkassen.


37/5 Vala.

Hans Kristensen Vala, Gaardbruger og Selveier, f. 1833 i Saude.
Ingeborg Halvorsdatter Vala, Hustru, f. 1831, ditto.
Halvor Hansen, Søn, Gaardsarbeide, f. 1874, ditto.
Ingeborg Hansdatter, Datter, Husgjerning, f. 1871, ditto.

Mari Tjøstaalsdatter (Mari Kjøstolsdatter), Enke, Taget til Forpleining af Fattigvæsenet, f. 1804 i Holden. Sindssvag som voksen. Forsørges af Fattigvæsenet.
Gunder Halvorsen, f. 1880 i Holden. Taget til Forpleining af Fattigkassen. Forsørges af Fattigkassen.

Andreas Johannesen, Ugift, Logerende Skovarbeider, f. 1846 paa Thoten (Toten). Sædvanligt Bosted: Saude (Sauherad).


37/6 Vala.

Ubeboed.


37/8 Valadalen.

Anders Anundsen, Gaardbruger og Selveier, f. 1831 i Bøe Thelemarken.
Anne Johnsdatter, Hustru, f. 1829 i Saude Thelemarken.
Anne Andersdatter, Datter, Husgjerning, f. 1864 i Holden.


37/6 Lofthuskaas.

Nils Andersen, Jordbrug, f. 1819 i Holden.
Anne Sørine Andersdatter, Hustru, f. 1845, ditto.
Anne Kirstine Enoksdatter, Steddatter, Husgjerning, f. 1870, ditto.
Marie Mathilde Enoksdatter, Steddatter, Skoleelev, f. 1875 i Drangedal.

Lars Hansen, Ugift, Taget til Forpleining af Fattigkassen, f. 1835 i Holden. Forsørges af Fattigkassen.


37/2 Orekaasa.

Halvor Kittilsen Orekaasa, Gaardbruger (Selveier?) og Hustømmermand, f. 1851 i Holden.
Johanne Marie Johannesdatter, Hustru, f. 1860, ditto.
Jørgen Halvorsen, Søn, f. 1876, ditto.
Marthine Halvorsdatter, Datter, f. 1884, ditto.
Marianne Halvorsdatter, Datter, f. 1888, ditto.


Opsal

38/1 Opsal.

Ole Torjusen Opsal, Gaardbruger og Selveier, f. 1839 i Bø Thelemarken.
Ingeborg Torjusdatter, Hustru, f. 1833 i Saude Thelemarken.
Torjus Olsen, Søn, Jordarbeide, f. 1872 i Holden.
Mari Olsdatter, Datter, Husgjerning og Budeie, f. 1869, ditto.
Aashild Olsdatter, Datter, f. 1877.


38/1 Solheim.

Jørgen Olsen Solheim, Enkemand, Forpagter, Snekker for egen Regning, f. 1823 i Holden.
Ingeborg Nilsdatter, Enke, Husholderske, f. 1847 i Saude (Sauherad).


38/1 Dølvigkaas.

Hans Larsen Kaasa, Inderst og Skovarbeider, f. 1823 i Hitterdal (Heddal). Delvis Forsørget af Fattigkassen.
Liv Evensdatter Kaasa, Hustru, f. 1859 i Bøe i Thelemarken.
Even Hansen, Søn, f. 1885 i Holden.
Isak Hansen, Søn, f. 1886, ditto.
Gurine Hansdatter, Datter, f. 1888 i Gjerpen.
Anne Hansdatter, Datter, f. September 1890 i Holden.


38/3 Galten.

Husliste 52.

John Gundersen Galten, Gaardbruger, Selveier, f. 1830 i Saude (Sauherad).
Guro Evensdatter, Hustru, f. 1830, ditto.

Jens Jensen Galten, Skomager for egen regning, f. 1852 i Holden.
Mari Johnsdatter, Hustru, f. 1856, ditto.
Johan Jensen Galten, Søn, f. 1877, ditto.
Gurine Jensdatter Galten, Datter, f. 1879, ditto.
Jens Jensen Galten, Søn, f. 1884, ditto.
Anne Margrethe Jensdatter, Datter, f. Februar 1890, ditto.


Gaarde paa Norsjøs østside, som hører til Helgen sogn

Tellerens navn: Halvor Kolstad.


Vasdalen

67/1 Vasdalen.

Anund Gunnuldsen, Hovedperson, Jordbruger, Skomager selvstendig, Ugift, f. 1844 i Bøe i Thelemarken.
Ingerid Olsdatter, Husmoder, Enke, Hovedpersonenes Moder, f. 1830, ditto.
Inger Gurine Gunnuldsdatter, Ugift, Budeie, Søster af Hovedpersonen, f. 1872 i Holden.
Nils Andreas Andersen, Fostersøn, f. 1877 i Gjerpen.
Gunda Alvilde Andersdatter, Søsterdatter, f. Marts 1889 i Holden.


Gjedeboen

68/1 Gjedeboen.

Halvor Evensen Gjedeboen, Ugift, Leilænding og Gaardeier, f. 1860 i Holden.
Marie Evensdatter, Ugift, Søster, Husholderske, f. 1866, ditto.
Anne Evensdatter, Ugift, Søster, Budeie, f. 1850, ditto.
Karl Johan Magnussen, Gaardskarl, Ugift, f. 1861 i Dalsland, Sverige.
Ole Gundersen, Gaardskarl, (Ugift?), f. 1878 i Gjerpen.

Ole Gulliksen, Ugift, taget til Forpleining af Fattigkassen, f. 1814 i Holden. Forsørges af Fattigkassen.

Lars Bentsen Gjedeboen, Inderst og Skovarbeider, f. 1858 i Holden.
Helge Thorgrimsdatter, Hustru, f. 1859 i Saude Præstegjeld (Sauherad).
Bent Larsen, Søn, f. 1887 i Holden.
Ingerid Larsdatter, Datter, f. Februar 1890, ditto.


68/3 Deilsdalen.

Andreas Sigurdsen, Leilænding, f. 1857 i Holden.
Anlaug Larsdatter, Hustru, f. 1846 i Saude (Sauherad).
Severin Andreasen, Søn, f. 1881, ditto.
Anne Andreasdatter, Datter, f. 1885, ditto.


68/2 Ek.

Thorgrim Olsen Eik, Leilænding, f. 1847 i Saude (Sauherad).
Kari Olsdatter, Hustru, f. 1857, ditto.
Gunhild Thorgrimsdatter, Datter, f. 1883 i Gjerpen.
Ole Thorgrimsen, Søn, f. 1885 i Gjerpen.
Marie Thorgrimsdatter, Datter, f. 1887 i Holden.
Halvor Thorgrimsen, Søn, f. November 1889, ditto.

Ingeborg Olsdatter, Ugift, Sysler mest med Husstellet, f. 1868 i Solum.


68/1 Mastdalen (Madsdalen).

Bent Olsen Madsdalen, Husmand med Jord, Skovarbeider, f. 1837 i Holden.
Andrea Larsdatter, Hustru, f. 1843, ditto.
Ole Bentsen, Søn, Skovarbeider, f. 1871, ditto.
Bent Andreas Bentsen, Søn, f. 1878, ditto.


Solberg

69/1 Solberg.

Ubeboed.


69/3 Solberg.

Svennung Thorgrimsen Solberg, Gaardbruger, Hustømmermand, f. 1854 i Saude (Sauherad).
Sørine Pedersdatter, Hustru, f. 1858, ditto.
Ingerid Svennungsdatter, Datter, f. 1877 i Holden.
Peder Svennungsen, Søn, f. 1879, ditto.
Sørine Svennungsdatter, Datter, f. 1881, ditto.
Thorgrim Svennungsen, Søn, f. 1884, ditto.
Anne Svennungsdatter, Datter, f. 1886, ditto.
Andreas Svennungsen, Søn, f. September 1889, ditto.


69/3 Solberg.

Thorgrim Thorkildsen Solberg, Gaardbruger, Selveier, f. 1824 i Saude (Sauherad).
Ingerid Svennungsdatter, Hustru, f. 1826 i Bøe Thelemarken.
Ole Thorgrimsen, Søn, Hustømmermand, f. 1864 i Saude.

Ingeborg Halvorsdatter, Ugift, Budeie, f. 1874, ditto.

Thorgrim Thorgrimsen Solberg, Inderst og Hustømmermand, f. 1867 i Saude.
Aslaug Gundersdatter, Hustru, f. 1868 i Holden.
Ingeborg Thorine Thorgrimsdatter, Datter, f. September 1889, ditto.


69/2 Killingkoven.

Ubeboed.


webmaster@gamlevalebo.no