| HJEM | FORORD | ALFABETISK INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Oppdatert 14.06.2016


Folketellingen
 
for

Valebø

1865
 

Specialliste over Folketallet samt over Kreaturhold og Udsæd m.m.

Den 31te December 1865


Transkribert av Gard Strøm 14. og 15. juli 2015.


Her er ført opp personenes alder og fødested (prestegjeld). Man var ikke alltid like nøyaktige med alderen. Fødestedet kan også være feil.
Jeg har ikke gjort noe forsøk på normalisering av ord. Alle ord er her skrevet slik det står i originalen. Unntak: Jeg retter der det er åpenbare skrivefeil. F.eks. hadde listeføreren i Valebø et sted skrevet "Soberg", hvor det selvsagt skulle stått "Solberg". Han hadde skrevet "Solberg" lengre ned på siden. 
I Folketellinga 1865 for Holla ble det dessverre ikke oppført løpenummer, som man gjorde andre steder. Men vi kan benytte folketellinga 1875 til å finne disse. Se folketellinga 1875. Løpenummer er forløper til vårt bruksnummer og kan derfor si oss nøyaktig hvor folk bodde i forhold til dagens gårds- og bruksnummer. G.S.


Hovedgårder (matrikkelgårder) med underbruk nevnt i 1865.

 


Hvalebø Skoledistrikt, Romnæs Sogn, Holden Præstegjeld

Listefører: Skolelærer H. Gundersen.SOLBERG

Solberg
Anders Kittilsen, Huusfader, Gaardbr., Selveier, 34 aar, Holden Præstegjeld.
Kari Andersdatter, hans kone, 42, ditto.
Anders Andersen, Søn, 4, ditto
Niels Andersen, Logerende Jordbrugsarbeider, Ugift, 60, ditto.

Kreaturhold: Heste 2, Stort Kveg 4, Faar 8, Svin 1.
Udsæd: Hvede 3/16 tnd., Rug 1/8 tnd., Byg 3/8 tnd., Havre 2 1/2 tnd., Poteter 4 tnd.

Killingkaaven
Ole Pedersen, Huusfader, Gaardbr., Selveier, Ugift, 47, Holden Præstegjeld.
Ingeborg Nielsdatter, Tjenestepige, Ugift, 20, Saude Præstegjeld (Sauherad).
Marie Olsdatter, Logerende, ernærer sig ved adskillig Arbeide, 34, Holden.
Halvor Halvorsen, hendes uægte Søn, 11, Holden.

Kreaturhold: Stort Kveg 1, Faar 4.
Udsæd: Hvede 3/8 tnd., Havre 1/4 tnd., Poteter 2 tnd.

Solberg og Glaholt
Rollef Jørgensen, Huusfader, Gaardbruger, Selveier, 43, Saude (Sauherad).
Kari Tostensdatter, Kone, 32, ditto.
Jørgen Rollefsen, Søn, 5, ditto.
Anne Rollefsdatter, Datter, 12, ditto.
Gunhild Rollefsdatter, Datter, 9, ditto.
Ragnil Rollefsdatter, Datter, 2, ditto.

Torger Tostensen, Logerende Jordbrugsarbeider, 24, Saude (Sauherad).

Kreaturhold: Heste 1, Stort Kveg 5, Faar 10.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Rug 1/4 tnd., Byg 1/2 tnd., Havre 4 tnd., Poteter 4 tnd.


Hvale

Glaholt
Jahn Stensen, Huusfader, Gaardbruger, Leilænding, Tømmerflødningsarbeider, 44, Holden (!født i Bø Prestegjeld!).
Berte Andersdatter, Kone, 44, ditto.
Anders Jahnsen, deres Søn, 15, ditto.
Even Jahnsen, Søn, 11, ditto.
Hans Jahnsen, Søn, 8, ditto.
Maren Kirstine Jahnsdatter, deres Datter, 4, ditto.

Guro Olsdatter, Logerende, ernærer sig ved adskillig Qvindearbeid, Ugift, 60, Bø Præstegjeld.

Kreaturhold: Stort Kveg 2, Faar 5.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Byg 3/8 tnd., Havre 1 1/2 tnd., Poteter 2 tnd.

Hvale
John Bentsen, Huusfader, Gaardbruger og Selveier, 40, Holden Præstegjeld.
Aslaug Marie Throndsdatter, hans Kone, 36, ditto.
Bent Johnsen, Søn, 11, ditto.
Tron Johnsen, Søn, 10, ditto.
Ole Johnsen, Søn, 8, ditto.
Johannes Johnsen, Søn, 6, ditto.
Magnus Johnsen, Søn, 4, ditto.
Peder Johnsen, Søn, 1, ditto.

Tosten Johnsen, Tjenestedreng, Ugift, 19, Saude.
Helge Østensdatter, Tjenestepige, Ugift, 19, ditto.
Mari Olsdatter, Tjenestepige, 18, ditto.
Maren Kirstine Larsdatter, Tjenestepige, 15, Holden Præstegjeld.

Kreaturhold: Heste 3, Stort Kveg 8, Faar 10, Svin 1.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Rug 3/4 tnd., Byg 1 1/4 tnd., Blandetkorn 1/2 tnd., Havre 6 tnd., Erter 1/8 tnd., Poteter 7 tnd.

Gladholt
Haagen Andersen, Huusfader, Huusmand med Jord, 63, Holden Præstegjeld.
Aaste Andersdatter, hans Kone, 56, ditto.
Anders Haagensen, deres Søn, Skomager, Ugift, 22, ditto.
Johannes Haagensen, deres Søn, 12, ditto.
Marie Kirstine Haagensdatter, deres Datter, Hjelper Moderen, 15, ditto.
Anne Haagensdatter, deres Datter, 9, ditto.

Kreaturhold: Stort Kveg 2, Faar 6.
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Byg 1/4 tnd., Havre 1 1/2 tnd., Poteter 2 tnd.

Hoxodde
Niels Nielsen, Huusfader, Huusmand med Jord, 46 Holden Præstegjeld.
Grethe Torgrimsdatter, hans Kone, 36, ditto.
Anders Toretius Nielsen, deres Søn, 8, ditto.
Niels Nielsen, deres Søn, 1, ditto.
Karen Johanne Nielsdatter, deres Datter, 10, ditto.
Maria Nielsdatter, deres Datter, 5, ditto.
Anne Magrete Nielsdatter, deres Datter, 3, ditto.

Kreaturhold: Stort Kveg 2, Faar 6.
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Byg 1/4 tnd., Havre 3/4 tnd., Poteter 3 tnd.

Glaholt
Rollef Tostensen, Huusfader, Gaardbruger og Selveier, 35, Saude Præstegjeld (Sauherad).
Mari Gjermundsdatter, hans Kone, 24, ditto.
Gunhild Rollefsdatter, deres Datter, 2 Holden Præstegjeld.

Kreaturhold: Stort Kveg 3, Faar 7.
Udsæd: Hvede 1/16 tnd., Byg 1/4 tnd., Havre 1/2 tnd., Poteter 2 tnd.

Hvale (2 husstander i samme hus).
1.
Marie Bentsdatter, Huusmoder, Gaardbruger og Selveier, Enke, 79, Holden Præstegjeld.
Anders Johnsen, hendes Søn, gaar paa skolen, 17, ditto.
Anne Marie Johnsdatter, hendes Datter, hjelper Moderen, 21, ditto.
Maren Kirstine Johnsdatter, hendes Datter, hjelper Moderen, 19, ditto.
Marie Serina Johnsdatter, hendes Datter, hjepler Moderen, 15, ditto.
Aaste Kirstine Larsdatter, hendes Pleiedatter, 9, ditto.
Niels Nielsen, Tjenestedreng, 15, ditto.

2.
Ole Olsen, Inderst, Jordbrugsarbeider, 26, Bø Præstgjeld.
Anne Olsdatter, hans Kone, 25, Saude Præstegjeld (Sauherad).
Halvor Olsen, deres Søn, 2 Holden Præstegjeld.

Kreaturhold: Heste 3, Stort Kveg 9, Faar 6, Svin 1.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Rug 3/4 tnd., Byg 1 1/4 tnd., Havre 6 tnd., Erter 1/8 tnd., Poteter 7 tnd.

Hoxodde
Ole Gundersen, Huusfader, Huusmand med Jord, 35, Holden Præstegjeld.
Anne Olsdatter, hans Kone, 39, ditto.
Maren Elise Olsdatter, deres Datter, 7, ditto.
Susanne Olsdatter, deres Datter, 3, ditto.
Mari Halvorsdatter, Enke, hans Moder. Haver en Tiendepart af hvad Pladsen lægger af sig og ernærer sig forøvrig ved Arbeide, 61, ditto.

Kreaturhold: Stort Kveg 2, Faar 4.
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Byg 1/4 tnd., Havre 3/4 tnd., Poteter 3 tnd.

Hvalestrand
Tollef Pedersen, Husfader, Huseier uden Jord, Skomager, 52 Holden Præstegjeld.
Aaste Kirstine Bjørnsdatter, hans Kone, 25, ditto.
Christen Knudsen, Ugift, Bortleiet af Fattigkassen, 9, ditto.

Ingen Kreaturer eller Udsæd.

Hvale
Gunder Arvesen, Huusfader, Gaardbruger, Leilænding, 51, Holden Præstegjeld.
Aaste Kistine Jørgensdatter, hans Kone, 44, ditto.

Ole Bjørnsen, Ugift, Tjenestedreng, 27, Saude Præstegjeld.
Niels Jørgensen, Ugift, Tjenestedreng, 18, Bø Præstegjeld.
Kisti Jørgensdatter, Ugift, Tjenestepige, ditto.
Anne Karine Gundersdatter, Ugift, Tjenestepige, 27, Holden Præstegjeld.

Kreaturhold: Heste 2, Stort Kveg 8, Faar 10, Svin 2.
Udsæd: Hvede 1/2 tnd., Rug 3/4 tnd., Byg 1 tnd., Havre 6 tnd., Erter 1/8 tnd., Poteter 7 tnd.

Osdalen
Anne Olsdatter, Huusmandsenke med Jord, Enke, 72, Holden Præstegjeld.
Anne Karine Torgrimsdatter, hendes Pleiedatter, Hjelper Enken, Ugift, ditto.

Kreaturhold: Stort Kveg 1, Faar 4.
Udsæd: Byg 1/4 tnd., Havre 1/2 tnd., Poteter 1 1/2 tnd.

Hvale
Jørgen Johnsen, Huusfader, Gaardbruger og Leilænding, 62, Holden Præstegield.
Aslau Marie Halvorsdatter, hans Kone, 56, ditto.
Halvor Jørgensen, deres Søn, hjelper Faderen med Gaardsbruget, 19, ditto.
Kisten Marie Jørgensdatter, deres Datter, hjelper Moderen, 21, ditto.
Anne Marie Jørgensdatter, deres Datter, 13, ditto.

Ole Johannesen, Tjenestedreng, 16, ditto.
Ingeborg Olsdatter, Tjenestepige, 15, ditto.
Aslau Gunnuldsdatter, Lægdslem, Ugift, 78, ditto.

Kreaturhold: Heste 2, Stort Kveg 7, Faar 8, Svin 1.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Rug 1/2 tnd., Byg 1 tnd., Havre 6 tnd., Poteter 7 tnd.

Tvende Skougstykker (som alt annet her mangler løpenummer, og er derfor umulig å finne ut av hvor var.
Begge tilhørte Otto og Herman Løvenskiold.

Stuverud med Heipladse
Hans Haraldsen, Huusfader, Gaardbruger, Leilænding, 74, Holden Præstegjeld.
Inger Johanne Gundersdatter, hans Kone, 56, Porsgrund.
Harald Hansen, deres Søn, Hjelper Faderen med Gaardsbruget, Ugift, 27, Holden Præstegjeld.
John Hansen, deres Søn, Hjelper Faderen med Gaardsbruget, Ugift, 18, ditto.
Niels Hansen, deres Søn, 15, ditto.
Hans Andreas, deres Søn, 11, ditto.

Aaste Halvorsdatter, ugift, Tjenestepige, 22 Saude Præstegjeld (Sauherad).

Kreaturhold: Heste 2, Stort Kveg 6, Faar 11, Svin 1.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Rug 3/16 tnd., Byg 1 tnd., Havre 6 tnd., Poteter 7 tnd.

Usterud og Hvaleøen (2 husstander).
1.
Ole Halvorsen, Huusfader, Gaardbruger, Leilænding, 63, Holden Præstegjeld.
Aslau Bjørnsdatter, hans Kone, Saude Præstegjeld (Sauherad).
Halvor Olsen, deres Søn, Hjelper Faderen med Gaardsbruget, Ugift, 26, Holden Præstegjeld.

Hans Larsen, Tjenestedreng, 16, ditto.
Christin Olsdatter, Tjenestepige, 20, Saude Præstegjeld (Sauherad).

Kreaturhold: Heste 2, Stort Kveg 4, Faar 8.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Rug 1/8 tnd., Byg 3/4 tnd., Havre 2 3/4 tnd., Poteter 3 1/2 tnd.
 


Graver

Graver
Halvor Halvorsen, Huusfader, Inderst, Skrædder og Jordarbeider, 55, Holden Præstegjeld.
Gunhild Marie Gundersdatter, hans Kone, 56, ditto.
Gunder Halvorsen, deres Søn, Jordbrugsarbeider, Ugift, 24, ditto.
Ingeborg Marie Halvorsdatter, deres Datter, 15, ditto.

John Andersen, Tjenestedreng, Ugift, 24, ditto.
Gunhild Gulliksdatter, Tjenestepige, 13, ditto.

Kreaturhold: Heste 2, Stort Kveg 12, Faar 18, Svin 2.
Udsæd: Hvede 1/2 tnd., Byg 1 tnd., Havre 5 tnd., Poteter 8 tnd.

Osdalen
Hans Larsen, Huusfader, Huusmand med Jord, 43 Hitterdal Præstegjeld (Heddal).
Gurine Isaksdatter, hans Kone, 47, Holden Præstegjeld.
Isak Hansen, deres Søn, 12, ditto.
Andreas Hansen, ditto, 9, ditto.
Hans Hansen, ditto, 6, ditto.

Kreaturhold: Stort Kveg 1, Faar 2.
Udsæd: Byg 1/4 tnd., Havre 1/2 tnd., Poteter 1 1/2 tnd.

Hægna
Lars Knudsen, Huusmand med Jord, 26, Saude Præstegjeld (Sauherad).
Kari Helgesdatter, hans Kone, 31, ditto.

Kreaturhold: Stort Kveg 2, Faar 5.
Udsæd: Hvede 1/16 tnd., Byg 1/8 tnd., Havre 3/4 tnd., Poteter 2 1/2 tnd.

Bjørndokken
Ole Johnsen, Huusfader, Huusmand med Jord, 36 Holden Præstegjeld.
Marie Tronsdatter, hans Kone, 36, ditto.
Tron Olsen, deres Søn, 7, ditto.
Johan Olsen, deres Søn, 3, ditto.
Ingeborg Kistine Olsdatter, deres Datter, 6, ditto.
Gunhilde Marie Olsdatter, deres Datter, 1, ditto.
John Andersen, Mandens Fader, Underholdes af Fattigvæsenet, Gift, 78, ditto.
Elen Halvorsdatter, Underholdes af Fattigvæsenet, Gift, 64, ditto.

Kreaturhold: Stort Kveg 1, Faar 6.
Udsæd: Hvede 1/16 tnd., Byg 1/4 tnd., Havre 1/2 tnd., Poteter 2 tnd.

Graver
Niels Gundersen, Inderst, Jordbrugs- og Skougsarbeider, 38, Holden Præstegjeld.
Ane Olsdatter, hans Kone, 40, ditto.
Gunder Nielsen, deres Søn, 10, ditto.
Ole Nielsen, ditto, 6, ditto.
Børte Marie Nielsdatter, deres Datter, 14, ditto.

Kreaturhold: Hest 1.
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Rug, 1/4 tnd., Byg 1/2 tnd., Havre 2 tnd., Poteter 3 tnd.

Graverpladsen og Borstad
Peder Levsen (Leifsen), Huusfader, Gaardbruger, Selveier, Ugift, 30, Saude Præstegjeld (Sauherad).
Aslak Aslaksen, Tjenestedreng, 16, ditto.

Kreaturhold: Hest 1, Stort Kveg 2.
Udsæd: Hvede 3/8 tnd., Byg 3/4 tnd., Havre 2 1/2 tnd., Poteter 7 1/2 tnd.


Borstad

Borstad og Lunde øvre (Bruges under Et).
Jens Bentsen, Huusfader, Gaardbruger, Selveier, 38, Holden Præstegjeld.
Sina Levsdatter, hans Kone, 37. Saude Præstegjeld (Sauherad).
Leiv Jensen, deres Søn, 11, Holden Præstegjeld.
Bent Jensen, ditto, 1, ditto.
Marie Jensdatter, deres Datter, 10, ditto.
Gunhilde Jensdatter, ditto, 8, ditto.
Anne Kistine Jensdatter, ditto, 4, ditto.

Halvor Olsen, Tjenestedreng, 23, Saude Præstegjeld (Sauherad).
Hans Olsen, ditto, 16, ditto.
Ingeborg Hansdatter, Tjenestepige, 15 Holden Præstegjeld.

Kreaturhold: Heste 2, Stort Kveg 8, Faar 8, Svin 2.
Udsæd: Hvede 3/8 tnd., Rug 1/2 tnd, Byg 1 1/4 tnd., Blandkorn 1/4 tnd., Havre 6 tnd., Erter 1/8 tnd., Poteter 6 tnd.

Milebund
John Johannesen, Husfader, Huusmand med Jord, 75, Saude Præstegjeld.
Torborg Tjøstolfsdatter, hans Kone, 63, ditto.

Kreaturhold: Stort Kveg 1, Faar 3.
Udsæd: Hvede 1/16 tnd., Byg 3/16 tnd., Havre 1/4 tnd., Poteter 2 tnd.


Lunde nedre

Lunde nedre med øvre Kjendalen (3 husstander)
1.
Jens Christensen, Huusfader, Gaardbruger, Leilænding, 53, Holden.
Aaste Johnsdatter, hans Kone, 47, ditto.
Christen Jensen, deres Søn, hjelper Faderen med Gaardsbruget, 23, ditto.
John Jensen, deres Søn, 20, ditto.
Jens Jensen, ditto, 14, ditto.
Anders Jensen, ditto, 12, ditto.
Ingeborg Kistine Jensdatter, deres Datter, hjelper Moderen,18, ditto.

2.
Anders Christensen, En broder af Huusfaderen og gaar i hans Brød, Ugift, 56, ditto. "Sindsvag fra sit 20. Aar."
Liv Christensdatter, Logerende, ernærer sig ved Arbeide, Ugift, 42, ditto.

3.
Halvor Helgesen, Inderst, Tømmermand, 33, Saude Præstegjeld (Sauherad).
Kari Sigurdsdatter, hans Kone, 28, ditto.
Sigurd Halvorsen, deres Søn, 4, Holden Præstegjeld.
Anne Kristine Halvorsdatter, deres Datter, 1, ditto.

Kreaturhold: Heste 2, Stort Kveg 3, Faar 7.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Rug 1/4 tnd, Byg 3/4 tnd., Havre 4 tnd., Poteter 5 tnd.

Lunde nedre
Kittil Mathisen, Huusfader, Gaardbruger, Leilænding, Ugift, 25, Holden Præstegjeld.
Halvor Mathisen, hans Broder, 16, ditto.
Mathias Mathisen, ditto, 16, ditto.
Ole Anders Mathisen, ditto, 8, ditto.
Børte Kistine Mathiasdatter, Gaardbrugerens Søster, 19, ditto. "Fjantet fra Barndommen."

Kittil Sigurdsen, Tjenestedreng, 18, ditto.
Dorthe Andersdatter, Tjenestepige, 24, Solum Præstegjeld.

Kreaturhold: Heste 3, Stort Kveg 4, Faar 6, Svin 1.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Rug 3/8 tnd, Byg 1 tnd., Havre 5 tnd., Poteter 8 tnd.

Kjerndalen ytre (2 husstander).
1.
Sigurd Gundersen, Huusfader, Gaardbruger, Leilænding, 45, Saude Præstegjeld (Sauherad).
Oline Andersdatter, hans Kone, 42, Holden Præstegjeld.
Anund Sigurdsen, deres Søn, 16, ditto.
Anders Sigurdsen, ditto, 6, ditto.
Aaste Karine Sigurdsdatter, deres Datter, 10, ditto.
Maren Gurine Sigurdsdatter, ditto, 8, ditto.
Ingeborg Marie Sigurdsdatter, ditto, 2, ditto.

2.
Tosten Hansen, Inderst, Jordbrug og Skougsarbeider, 36, Saude Præstegjeld (Sauherad).
Kjersti Knudsdatter, hans Kone, 44, ditto.
Hans Tostensen, deres Søn, 7, Holden Præstegjeld.
Karen Marie Tostensdatter, deres Datter, 11, ditto.

Kreaturhold: Stort Kveg 3.
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Byg 1/2 tnd., Havre 3/4 tnd., Poteter 3 tnd.


Lunde øvre

Lunde øvre.
Even Tostensen, Huusfader, Gaardbruger, Selveier, 43, Saude Præstegjeld.
Guro Larsdatter, hans Kone, 39, ditto.
Lars Evensen, deres Søn, Hjelper Faderen med Gaardsbruget, 17, Holden Præstegjeld.
Halvor Evensen, deres Søn, 12, ditto.
Tosten Evensen, ditto, 5, ditto.
Hans Evensen, ditto, 2, ditto.
Gunhild Evensdatter, deres Datter, 7, ditto.

Ole Corneliusen, Tjenestedreng, 20, ditto.
Kari Elevsdatter, Tjenestepige, 19, Saude Præstegjeld (Sauherad).

Kreaturhold: Heste 2, Stort Kveg 7, Faar 8, Svin 1.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Rug 3/8 tnd, Byg 1 tnd., Blandkorn 1/2 tnd., Havre 3 1/2 tnd., Erter 1/16, Poteter 8 tnd.

Dalekaasa (2 husstander).
1.
Halvor Halvorsen, Huusfader, Huusmand med Jord, 28, Saude.
Kari Sigurdsdatter, hans Kone, 31, ditto.
Halvor Halvorsen, deres Søn, 1, Holden.
Ingeborg Knudsdatter, Huusfaderens Moder, gaar i Sønnens brød, Enke, 63, Saude.

2.
Rollef Halvorsen, Logerende Skougsarbeider, Ugift, 23, Saude.

Kreaturhold: Stort Kveg 2, Faar 4.
Udsæd: Byg 1/4 tnd., Havre 1/4 tnd., Poteter 1 1/2 tnd.

Qvernhuuskaasa.
Johannes Johnsen, Huusfader, Huusmand med Jord, Tømmermand, 46, Saude.
Marie Saamundsdatter, hans Kone, 47, Holden.
Gunder Johannesen, deres Søn, 10, ditto.
Johannes Johannesen, ditto, 7, ditto.
Johanne Marie Johannesdatter, deres Datter, 4, ditto.

Kreaturhold: Stort Kveg 1, Faar 3.
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Byg 1/2 tnd., Poteter 2 tnd.

Et Skougstykke "Kjerringfjeld", Et ditto. Eiere: Otto og Herman Løvenskiold.

Lunde øvre.
Lars Sørensen, Huusfader, Gaardbruger og Selveier, 49, Holden.
Aaste Kistine Bentsdatter, hans Kone, 41, ditto.
Søren Larsen, deres Søn, Smed, Ugift, 22, ditto.
Bent Larsen, deres Søn hjelper Faderen, 17, ditto.
Sivert Larsen, ders Søn, 13, ditto.
John Larsen, ditto, 6, ditto.
Marte Elisabeth Larsdatter, deres Datter hjelper sin Moder, 20, ditto.
Anne Marie Larsdatter, deres Datter, 11, ditto.
Karen Bertine Larsdatter, ditto, 4, ditto.
Kisti Larsdatter, ditto, 1, ditto.

Kreaturhold: Stort Kveg 4, Faar 6, Svin 1.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Byg 3/4 tnd., Havre 3 tnd., Erter 1/16, Poteter 7 tnd.

3 Skougstykker. Tilhører Otto og Herman Løvenskiold.


Brænne

Brænnekaasa.
Tilhører Halvor Jensen.

John Gundersen, Huusfader, Huusmand med Jord, Skomager, 36, Saude.
Guro Evensdatter, hans Kone, 36, ditto.
Marie Johnsdatter, deres Datter, 10, Holden Præstegjeld.

Kreaturhold: Stort Kveg 2, Faar 3.
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Byg 1/4 tnd., Havre 1/2 tnd., Poteter 2 1/2 tnd.

Brænne.
Sivert Sørensen, Huusfader Gaardbruger og Selveier, 52, Holden Præstegjeld.
Gunhild Kistine Halvorsdatter, hans Kone, 47, Solum Præstegjeld.
Søren Andreas Sivertsen, deres Søn hjælper Faderen med Gaardsbruget, 21, Holden.
Halvor Sivertsen, ditto, 16, ditto.
Martine Elisabeth Sivertsdatter, deres Datter. Sindsvag fra sit 19. Leveaar, 20, ditto.
Gunhild Kistine Sivertsdatter, deres Datter Hjælper sin Moder, 18, ditto.
Ingeborg Elise Sivertsdatter, deres Datter, 11, ditto.
Anne Marie Sivertsdatter, ditto, 8, ditto.
Karen Bertea Sivertsdatter, ditto, 4, ditto.

Gunder Halvorsen, Tjenestedreng, Ugift, 28, Saude.

Kreaturhold: Heste 1, Stort Kveg 5, Faar 9, Svin 1.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Byg 1/2 tnd., Havre 2 1/2 tnd., Poteter 6 tnd.

Sauklev.
Tron Hansen, Huusfader, Huusmand med Jord, 31, Saude Præstegjeld (Sauherad).
Gunhild Johnsdatter, hans Kone, 31, ditto.
Hans Tronsen, deres Søn, 7 Holden.
John Tronsen, ditto, 2, ditto.
Ingeborg Torine Tronsdatter, deres Datter, 4, ditto.

Kreaturhold: Stort Kveg 1, Faar 3.
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Byg 1/4 tnd., Havre 3/8 tnd., Poteter 1 1/2 tnd.

Brænne.
Anders Olsen, Huusfader, Gaardbruger og Selveier, Ugift, 50, Holden.
Ole Andersen, hans Fader, Føderaadsmand som gaar i Sønnens Brød, Enkeman, 74, ditto.

Ole Jørgensen, Tjenestedreng, 17, ditto.
Guro Halvorsdatter, Tjenestepige, Ugift, 38, Saude.
Aase Andresdatter, ditto, 22, ditto.
Anne Kittilsdatter, Lægdslem, Blind født, 40, Holden.

Kreaturhold: Heste 2, Stort Kveg 6, Faar 8, Svin 1.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Rug 1/8 tnd., Byg 1/2 tnd., Havre 3 tnd., Erter 1/16 tnd., Poteter 10 tnd.

Stua (2 husholdninger).
1.
Jørgen Hansen, Huusfader boer i et af Fattigvæsenets opførte Huus uden Jord, Arbeider lidt og nyder forøvrigt Understøttelse af Fattigkassen, 49, Holden.
Ingeborg Kistine Christensdatter, hans Kone, 46, ditto.
Anders Jørgensen, deres Søn, 6, ditto.
Ingeborg Jørgensdatter, deres Datter, 14, ditto.
Maren Kistine Jørgensdatter, ditto, 10, ditto.

2.
Ingeborg Jørgensdatter, Mandens Moder, underholdes af Fattigvæsenet, Enke, 83, Holden.

Brænne. Med særskilt skyldsat Havneret i Svartefjeld.
John Jørgensen, Huusfader, Gaardbruger og Selveier, 24, Holden.
Marte Elisabet Jensdatter, hans Kone, 22, ditto.
Jens Johnsen, deres Søn, 1, ditto.

Lars Johnsen, Tjenestedreng, Ugift, 22, Saude Præstegjeld (Sauherad).
Ingeborg Sivertsdatter, Tjenestepige, 16 Holden Præstegjeld.

Kreaturhold: Heste 2, Stort Kveg 3, Faar 5, Svin 1.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Rug 1/8 tnd., Byg 1/2 tnd., Havre 2 tnd., Poteter 3 tnd.

Pladsen. Arvefæsted udgaaet fra fire Brænnegaarde.
Cornelius Olsen, Huusfader, Huusmand med Jord, 58, Holden.
Anne Karine Andersdatter, hans Kone, 53, ditto.
Anne Corneliusdatter, deres Datter Hjælper sin Moder, ugift, 30, ditto.
Karen Andrea Corneliusdatter, deres Datter, 17, ditto.
Inger Karine Corneliusdatter, ditto, 14, ditto.

Kreaturhold: Stort Kveg 2, Faar 5.
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Rug 1/8 tnd., Byg 1/4 tnd., Havre 1 1/4 tnd., Poteter 3 1/2 tnd.

Moene.
Sivert Olsen, Huusfader, Gaardbruger og Selveier, 50 Holden.
Børte Marie Gundersdatter, hans Kone, 44, ditto.
Ole Sivertsen, deres Søn, 12, ditto.
Anne Sivertsdatter, deres Datter, 8, ditto.
Anne Nielsdatter, Enke, Hans Moder, Føderaadskone, men gaar i Sønnens Brød, 81, ditto.

Kreaturhold: Stort Kveg 2, Faar 3.
Udsæd: Hvede 1/16 tnd., Byg 1/4 tnd., Havre 1 tnd., Poteter 3 tnd.

Et Skougstykke.


Hvale lille (Vala)

Hvale lille.
Ole Johannesen, Huusfader, Gaardbruger og Selveier, 28, Hitterdal Præstegjeld (Heddal).
Mari Tollefsdatter, hans Kone, 25, Saude Præstegjeld (Sauherad).
Anne tovsdatter, Tjenestepige, Ugift, 22, Saude.

Kreaturhold: Heste 2, Stort Kveg 7, Faar 5, Svin 1.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Rug 1/4 tnd., Byg 1 tnd., Havre 3 tnd., Poteter 5 tnd.

Orekaasa.
Anders Nielsen, Huusfader, Huusmand med Jord, 80, Holden.
Ingeborg Olsdatter, hans Kone, 86, ditto.
Karen Marie Andersdatter, deres Datter, underholdes af Fattigvæsenet, Ugift, 51, ditto. Sindsvag fra sit 43die aar.

Intet Kreaturhold.
Udsæd: Hvede 1/16 tnd., Byg 1/8 tnd., Poteter 1/4 tnd. Høet sælges. 

Hvale lille (2 husholdninger).
1.
Kisten Pedersdatter, Enke, Huusmoder og Selveier, 46 Holden Præstegjeld.
Gunder Nielsen, hendes Søn, 14, ditto.
Niels Nielsen, ditto, 11, ditto.
Maren Karine Nielsdatter, hendes Datter hjælper sin Moder, 21, ditto.

2.
Niels Christensen, Huusfader, Gaardbruger, Forpagter, 30, Saude Præstegjeld (Sauherad).
Kari Gundersdatter, hans Kone, 29, ditto.
Christen Nielsen, deres Søn, 1, Holden.

Anne Tollefsdatter, Tjenestepige, 21, Saude.

Kreaturhold: Heste 1, Stort Kveg 6, Faar 5, Svin 2.
Udsæd: Hvede 3/8 tnd., Rug 1/4 tnd., Byg 1 1/4 tnd., Blandkorn 3/4 tnd., Havre 4 1/2 tnd., Erter 1/16 tnd., Poteter 6 tnd.

Lofthuuskaasa.
Gunder Evensen, Huusfader, Huusmand med Jord, 41, Bø Præstegjeld.
Ingeborg Gjertsdatter, hans Kone, 41, Saude Præstegjeld (Sauherad).
Even Gundersen, deres Sø, Hjælper sin Fader hvad han kan, 16, ditto.
Gjert Gundersen, deres Søn, 11, Holden Præstegjeld.
Gunder Gundersen, ditto, 9, ditto.
Anders Gundersen, ditto, 1, ditto.
Ingeborg Kistine Gundersdatter, deres Datter, 7, ditto.
Kistine Marie Gundersdatter, ditto, 4, ditto.

Kreaturhold: Stort Kveg 1 (ei ku).
Udsæd: Byg 1/8 tnd., Blandkorn 1/4 tnd., Poteter 1 1/4 tnd.

Brudeskjer.
Anund Andersen, Huusmand med Jord, Tømmerflødningsarbeider, Enkemand, 58, Solum Præstegjeld.

Intet Kreaturhold.
Udsæd: Hvede 1/16 tnd., Byg 1/3 tnd., Havre 1/3 tnd.

Hvaledalen (2 husholdninger).
1.
Niels Andersen, Huusfader, Tømmerflødningsarbeider, 47, Holden Præstegjeld.
Kari Olsdatter, hans Kone, 44, ditto.
Hans Olsen, deres Pleiesøn, 15, ditto.
Anders Anundsen, underholdes af Amtet, 12, ditto. Døvstum og vanvittig fra Fødselen af.

2.
Anders Anundsen, Huusfader, Gaardbruger, Forpagter, 35, Bø Præstegjeld.
Anne Johnsdatter, hans Kone, 37, Saude Præstegjeld (Sauherad).
Jørgen Andersen, deres Søn, 10, Holden Præstegjeld.
Marie Andersdatter, deres Datter, 8, ditto.
Maren Karine Andersdatter, ditto, 5, ditto.
Anne Regine Andersdatter, ditto, 3, ditto.

Kreaturhold: Heste 1, Stort Kveg 4, Faar 10.
Udsæd: Hvede 1/2 tnd., Blandkorn 1/8 tnd., Havre 1 1/4 tnd., Poteter 4 1/4 tnd.


Opsal

Opsal ("Oksæl").
Ole Torjusen, Huusfader, Gaardbruger og Selveier, 28, Saude Præstegjeld (Sauherad).
Ingeborg Torjusdatter, hans Kone, 33, ditto.
Torjus Olsen, deres Søn, 5, Holden Præstegjeld.
Hans Olsen, ditto, 1, ditto.
Aaste Anundsdatter, Tjenestepige, Enke, 27, Saude Præstegjeld.

Kreaturhold: Heste 1, Stort Kveg 5, Faar 8.
Udsæd: Hvede 3/8 tnd., Rug, 1/4 tnd., Byg 3/4 tnd., Havre 2 1/2 tnd., Poteter 6 tnd.

Saugen (Saga).
Jørgen Olsen, Husfader, Saugbrugsarbeider, Snedker, 44 Holden Præstegjeld.
Ingeborg Olsdatter, hans Kone, 29, ditto.

Ingen Kreaturhold. Ingen Udsæd.

Dalvigkaasa (2 Husholdninger).
1.
Gunder Nielsen, Huusfader, Huusmand med Jord, Tømmerflødningsarbeider, 63, Holden Præstegjeld.
Ingeborg Kistine Arnesdatter, hans Kone, 49, Solum Præstegjeld.
Engebret Andreas Gundersen, deres Søn, 11, Holden Præstegjeld.
Gunder Gundersen, ditto, 8, ditto.
Niels Gundersen, ditto, 4, ditto.

2.
Ingeborg Olsdatter, Ugift, Logerende, Underholdes af Fattigvæsenet, 67, Saude Præstegjeld.

Kreaturhold: Stort Kveg 1, Faar 2, Svin 1.
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Havre 1/2 tnd., Poteter 3 tnd.

Galten med Maureflotten (2 husholdninger).
1.
Jørgen Nielsen, Huusfader, Gaardbruger og Selveier, 67, Saude Præstegjeld.
Ragnild Rollefsdatter, hans Kone, 70, ditto.

2.
Niels Jørgensen, deres Søn, Huusfader, Hjælper Faderen med Gaardsbruget, 37, Saude Præstegjeld.
Karen Jørgensdatter, hans Kone, 34, Holden Præstegjeld.
Inger Marie Nielsdatter, deres Datter, 8, ditto.
Aslaug Maria Nielsdatter, ditto, 6, ditto.
Anne Karine, ditto, 3, ditto.

Kreaturhold: Stort Kveg 2, Faar 7.
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Byg 3/8 tnd., Havre 1 tnd., Poteter 4 tnd.
Bruges under Et.


Ytre Helgen skoledistrikt - Helgen Sogn - Holden Præstegjeld

Listefører: Skolelærer Antoni Hansen.


Vatsdalen

Vatsdalen.
Arne Christensen, Husfader, Gaardbruger, Selveier, 63, Solum Præstegjeld.
Ingeborg Nielsdatter, hans Kone, 64, ditto.
Anne Karine Arnesdatter, deres Datter, 23, ditto.

Maren Jensdatter, Tjenestepige, Ugift, 41, Gjerpen Præstegjeld.
Johannes Olsen, Tjenestekarl, Ugift, 27, Sverige.

Kreaturhold: Heste 1, Stort Kveg 4, Faar 4, Svin 1.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Byg 1/4 tnd., Havre 2 tnd., Poteter 4 1/2 tnd.

Vatsdalskaas.
Svend Olsen, Husfader, Inderst, Jordarbeider, 50, Brøndland Præstegjeld (Brunlanes).
Aaste Torstensdatter, hans Kone, 27, Saude Præstegjeld (Sauherad).
Kirsten Marie Svendsdatter, deres Datter, 1, Holden Præstegjeld.

Intet Kreaturhold. Ingen Udsæd.


Gjedeboen

Gjedeboen.
Even Halvorsen, Husfader, Gaardbruger, Leilending, 48, Holden Præstegjeld.
Maria Johnsdatter, hans Kone, 50, ditto.
Maren Evensdatter, deres Datter, 20, ditto.
Mari Evensdatter, ditto, 17, ditto.
Anne Evensdatter, ditto, 14, ditto.
Maria Evensdatter, ditto, 12, ditto.
Halvor Evensen, deres Søn, 7, ditto.

Ole Halvorsen, Tjenestekarl, 16, ditto.
Hans Gudmonsen, Tjenestekarl, 21 , ditto.

Kreaturhold: Heste 4, Stort Kveg 7, Faar 12, Svin 2.
Udsæd: Hvede 1/2 tnd., Rug 1/2 tnd., Byg 3/4 tnd., Havre 4 tnd., Erter 1/8 tnd., Poteter 10 tnd.

Eik.
John Jensen, Husfader, Husmand med Jord, Leilending, 43, Holden Præstegjeld.
Marie Olsdatter, hans Kone, 32, ditto.
Anund Johnsen, hans Søn, 14, ditto.
Ole Johnsen, deres Søn, 1, ditto.
Kirsti Olsdatter (Kirsti Johnsdatter!), deres Datter, 11, ditto.
Kirsten Maria Johnsdatter, ditto, 10, ditto.
Anne Johnsdatter, ditto, 8, ditto.
Marie Johanne Johnsdatter, ditto, 6, ditto.
Olea Johnsdatter, ditto, 5, ditto.
Mari Johnsdatter, ditto, 3, ditto.

Kreaturhold: Stort Kveg 2, Faar 4.
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Byg 1/4 tnd., Havre 1 tnd., Poteter 3 tnd.

Matsdalen.
Bent Olsen, Husfader, Husmand med Jord, 44, Holden Præstegjeld.
Andrea Larsdatter, hans Kone, 36, ditto.
Lars Bentsen, deres Søn, 8, ditto.
Daartea Bentsdatter (Dorthea Bentsdatter), deres Datter, 4, ditto.
Anne Kirstine Bentsdatter, ditto, 2, ditto.

Kreaturhold: Stort Kveg 1, Faar 3.
Udsæd: Byg 1/4 tnd., Havre 1 tnd., Poteter 2 tnd.

Dilsdalen.
Ole Halvorsen, Husfader, Gaardbruger, Leilending, 41, Holden Præstegjeld.
Anne Maria Halvorsdatter, hans Kone, 37, ditto.
Halvor Olsen, deres Søn, 10, ditto.
Hans Olsen, ditto, 7, ditto.
Jens Olsen, ditto, 5, ditto.
Niels Olsen, ditto, 3, ditto.

Birte Torine Halvorsdatter, Ugift, 33, ditto.
Martinius Stensen, hendes Søn, 5, ditto.