| HJEM | FORORD | ALFABETISK INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Oppdatert 02.10.2015


Siæle Antal i Amtet
(Manntall)
 
for

Holden Præstegiæld - Hvalebøe

1782
 

Transkribert av Gard Strøm 25.08.2015.


Hovedgårder (matrikkelgårder) nevnt i 1782.


Helgen Annex
 


Giedeboen

Gaardfolch
Gunder og Kone, 1 Barn, 2 tienestefolch.

Madsdalen
Morten og kone, 5 Børn.

Eeg
Hans og kone, 2 Børn.
Svend og kone, 3 Børn.

Deelsdahlen
Enchen Else, 4 børn.


Wasdahlen

Gaardfolch

Anders og kone, 4 Børn, 1 Tienestepige.

Ingen Pladse.
 


Solberg

Gaardfolch
Niels og kone, 2 Børn, 1 gml. Fader, 3 Tienestefolch.

Killingkoven
Ingen beboere.


Romnæs Annex - Hvalebøe


Hvale (Vale)

Gaardfolch
Ole og kone, 1 barn, 4 tienestefolch
Sønnen Jon og Kone
Lægdslem Kirsten
Halvor og Kone, 2 Børn, 4 Tienestefolch.

Høxodde
Anders og kone.
Torsten og kone, 2 Børn.

Usterud
Anders og kone, 2 Børn.

Gladholt
Jon og kone, 5 Børn.

Stuvrud
Arve og kone, 5 Børn.
 


Hvale lille (Vala)

Gaardfolch.
Tov og kone, 1 Barn, 1 Dreng.
Gunder og kone, 6 Børn, 1 Dreng.

Dahlen.
Niels og kone, 3 Børn, 1 gml. Moder.

Bruudeschier.
Lars og kone, 1 barn.


Lunde øvre
 

Gaardfolch.
Anders Larsøn og Søster med 2 Børn.
Anders Olsøn og kone, 2 Børn, 1 Dreng, 1 gml. Moder.
Greger og kone, 5 Børn, 2 Tienestefolch.

Pladsen.
Ole Larsøn og kone, 2 Børn.


Lunde nedre

Gaardfolch.
Gunlich og kone, 1 Barn, 2 Tienestefolch.
Anders og kone, 1 Barn, 2 Tienestefolch.

Kinddahlen øvre og Nedre.
Jens og kone, 1 Barn, 1 Dreng, Tienestepige.
Peder og kone, 2 Børn, 1 gml. Værfader.
 


Brende

Gaardfolch.
Ole Larsøn og Moder og Søster.
Amund og kone, 4 Børn, 3 Tienestefolch.
Sivert og kone, 1 Barn, 2 Tienestefolch, 1 gml. Faderbroder.
Torgrim og Kone, 4 Børn, 2 Tienestefolch.

Steensholt.
Torgrim og kone, 3 Børn, 1 Søster.

Tiørsvigmoen (Kjørsvikmoen).
Anders og kone, 3 Børn.

Tiørsvig (Kjørsvik).
Niels og kone, 2 Børn.


Graver

Gaardfolch.
Jens og kone, 7 Børn, 3 Tienestefolch.

Lien.
Johannes og kone, 5 Børn.


Borstad

Gaardfolch.
Anders og kone, 2 Børn, 1 Tienestepige.
Ole og kone, 3 Børn.

Ingen Pladse.
 


Opsall

Gaardfolch.
Christen og kone, 3 Børn.

Galten.
Jørgen og kone, 1 Tienestepige.


webmaster@gamlevalebo.no